Helseplattformen

Hva er Helseplattformen?

Helseplattformen er en ny, felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. I dag ligger dine helseopplysninger i flere ulike datasystem som ikke snakker med hverandre. Som pasient må du gjenta historien din hver gang du møter en ny person i tjenesten. Med helseplattformen vil du nå få EN journal som skal følge deg i alle møter med helsetjenesten. At helsepersonell har tilgang til rett informasjon til rett tid, samlet på en og samme plattform, vil også øke din pasientsikkerhet.

Helseplattformen har laget en egen side, der du kan få mer informasjon:

Spørsmål og svar om Helseplattformen ►

Helseplattformen i Hustadvika kommune

Hustadvika kommune vil etter planen koble seg til Helseplattformen i november 2023.

Felles nyhetsbrev om Helseplattformen fra ROR-kommunene:

Mer informasjon

Mer informasjon om hva som vil skje i Hustadvika kommune vil komme etterhvert. Du kan lese mer om temaet på Helseplattformen si hjemmeside.

Gå til Helseplattformen sin hjemmeside

Hvorfor Helseplattformen? - Se informasjonsfilm

Kontaktinformasjon

Katrin Drøfn Markusdottir
Organisasjonsutvikler - helseplattformen
E-post
Telefon 90 94 00 61