Helseplattformen

Hva er Helseplattformen?

Helseplattformen er en ny, felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. I dag ligger dine helseopplysninger i flere ulike datasystem som ikke snakker med hverandre. Som pasient må du gjenta historien din hver gang du møter en ny person i tjenesten. Med helseplattformen vil du nå få EN journal som skal følge deg i alle møter med helsetjenesten. At helsepersonell har tilgang til rett informasjon til rett tid, samlet på en og samme plattform, vil også øke din pasientsikkerhet.

Helseplattformen ble tatt i bruk i Hustadvika og flere av våre nabokommuner 3. november 2023. Fastlegene og sykehusene i Møre og Romsdal tar i bruk løsningen på et senere tidspunkt. Pr i dag brukes løsningen av:

 • institusjonene våre
 • hjemmetjenesten
 • helsesykepleierne
 • fysioterapi
 • ergoterapi
 • psykisk helse og rus
 •  hverdagsmestringsteamet
 • hjelpemiddel
 • forvaltningskontoret som tildeler helse- og omsorgstjenester.

 

Appen/nettsida HelsaMi er innbyggerne sin vei inn til Helseplattformen. Her kan du blant annet:

 • Gi pårørende tilgang til dine helseopplysninger
 • godkjenne vaksinering av barna
 • søke om helse- og omsorgstjenester fra Hustadvika kommune

 

Etterhvert som fastlegene og sykehusene i Møre og Romsdal tar i bruk løsningen vil du få tilgang til alle brev, se alle timeavtaler, finne oversikt over prøvesvar og legemidler kunne sende meldinger til behandler med mer. Etter plane skal sykehusene i Møre og Romsdal ta i bruk løsningen i april 2024. Det er ikke bestemt når fastlegene tar i bruk Helseplattformen. 

Mer informasjon om helseplattformen finner du her

Mer informasjon om Helseplattformen ►

Last ned appen HelsaMi:

App store:                                       Google Play:

QR koder for å laste ned appen HelsaMi - Klikk for stort bilde

Kontaktinformasjon

Katrin Drøfn Markusdottir
Organisasjonsutvikler - helseplattformen
E-post
Telefon 90 94 00 61