Flerfaglig råd for barn og unge

Er du bekymret for et barn eller ungdom?

Det er etablert et flerfaglig råd for barn og unge i Hustadvika kommune, for de med begynnende utfordringer innen rus og/eller psykisk helse. ​

Telefonnummeret er: 476 26 212​

Når en trenger hjelp og ikke helt vet hvem en skal ta kontakt med i hjelpeapparatet, ta kontakt med oss.

På dette nummeret treffer du en medarbeider som vil ta bekymringen videre til de rette tjenestene.​

I det flerfaglige rådet sitter kommunepsykolog, barnevern, helsestasjon, PPT, Mestring, NAV og representant fra skole.

 

 

Kontaktinformasjon

Flerfaglig råd for barn og unge
Telefon 47 62 62 12