Hjelpetiltak barnevern

Hjelpetiltak skal bidra til å støtte barn og foreldre for å fremme gode levekår og positiv utvikling.

I barnevernet vil vi gjerne hjelpe tidlig, før det blir akutt, slik at det ikke blir vonde situasjoner for barn og familier. Som regel er det best at barn får vokse opp i eget hjem. Vi skal derfor alltid først vurdere om det er mulig å hjelpe familien å fungere bedre.

Aktuelle hjelpetiltak:

  • Råd og veiledning
  • MST
  • Senter for foreldre og barn
  • Familieråd
  • Fritidskontakt
  • Besøkshjem
  • Samarbeidsmøter/Ansvarsgruppe
  • Find your drive
  • Om foreldra samtykker, plassering hos andre i familien, i fosterheim eller institusjon

 

Hjelp utenfor hjemmet

Noen ganger kan det være nødvending å flytte barnet ut av hjemmet uten at foreldra samtykker. Da overtar barnevernet omsorgen og finner fosterhjem eller et annet omsorgstilbud. Ungdommer kan motta hjelp og støtte fram til fylte 25 år