Foreldreveiledning

Familievernkontoret gir deg eller dere tilbud om behandling og rådgiving når det er vansker eller kriser i familien.

Hvem kan få tilbudet?

Alle foreldre og omsorgsgivere med barn i alderen 0-18 år.

Hvordan få tilbudet?

Ta kontakt med barnevernet eller helsestasjonen i din kommune.

Kontaktinformasjon

Resepsjon Elnesvågen og Eide
Telefon 71 26 83 00
Servicetorget
E-post
Telefon 71 26 81 00

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00-14.30

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Rådhusvegen 7
6490 Eide