Tilsynsfører

Alle barn som bor i fosterhjem skal få besøk av tilsynspersoner som skal kontrollere om barnet har det bra i fosterhjemmet.

Det å bo i fosterhjem innebærer at barnet flytter inn i et privat hjem, noe som begrenser mulighetene for åpenhet og innsyn i hvordan barnet har det. 

For noen barn kan det være vanskelig å snakke med andre om hvordan de har det.

Hva er en tilsynsperson?

En tilsynsperson er en person som er oppnevnt av barnevernstjenesten til å føre kontroll med at et fosterbarn får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet, og at de forutsetningene som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp i fosterhjemmet

 • Tilsynsperson skal være en person som barnet skal kunne ta opp eventuelle problemer med, for eksempel problemer knyttet til fosterhjemsplasseringen og/eller problemer barnet måtte ha i forhold til barneverntjenesten.
 • Tilsynsperson skal ha en uavhengig rolle i forhold til både fosterforeldre og barneverntjenesten, men skal kunne samarbeide med både fosterhjem og barneverntjenesten.
 • Det er viktig at tilsynsperson bidrar til å skape et godt forhold mellom barnet og fosterhjemmet.

 

Krav til en tilsynsføreren

 • Må framvise tilfredsstillende politiattest.

 • Bør helst ha erfaring fra arbeid med barn.

 • Barnet har, eller kan få nødvendig tillit til vedkommende.

 • Har særlige forutsetninger for å kunne utføre tilsynsoppgaven i forhold til det aktuelle barnet.

 • Barnet uttrykker ikke en klar uvilje mot vedkommende når barnet, som er over 7 år, høres.

 • Kan utføre tilsynsoppgaven over tid.

 

Hvor mye arbeid betyr dette?

 • Skal føre tilsyn med barnet så ofte som nødvendig for å kunne oppfylle formålet (minimum 4 ganger i året).
 • Skal skrive rapport etter hvert tilsynsbesøk, og sende denne til barneverntjenesten.
 • Delta på veiledning- og opplæringskurs.

Skjema:

Registreringsskjema tilsynsfører

Rapport tilsynsfører
Veileder for tilsyn med barn i fosterhjem

Kontaktinformasjon

Ekspedisjon barnevern
Telefon 90 77 89 86

Mandag til fredag
Kl. 08:00 - 14:00

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Rådhusvegen 7
6490 Eide