Fosterhjem

Fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn eller en ungdom som for en periode ikke kan bo hos sine foreldre.

Fosterforeldre har det daglige omsorgsansvaret.

Hvis du vil bli fosterforelder

Ta kontakt med Bufdir fosterhjem Molde.

Krav til fosterforeldre

Fosterforeldre skal samarbeide med barneverntjenesten og barnets familie. Det er nødvendig med god vandel og alminnelig god økonomi. Dere må ha tid og overskudd til å gi barnet et trygt og godt hjem.

Når du er fosterforelder

Du får opplæring i det å være fosterforelder. Før et barn flytter inn hos deg, møter du barnet og familien. Så lenge barnet bor hos deg får du oppfølging, råd og veiledning.

Fosterforeldre mottar en økonomisk godtgjørelse.

Nyttige lenker:

Barn som trenger fosterhjem

Bufdir fosterhjem Molde

Lokal fosterhjemtjeneste

Oppreisningsordning for tidligare barnevernsbarn i Møre og Romsdal

Artikkelliste

Kontaktinformasjon

Budfir Molde fosterhjemstjenesten
E-post
Telefon 46 61 75 10