Aspekt Hustadvika

Aspekt er en vekstbedrift som skaper tilrettelagte arbeidsplasser for mennesker som ikke kan benytte seg av det ordinære arbeidsmarkedet, eller som trenger hjelp og kvalifisering til å komme seg i ordinært arbeid. 

Våre avdelinger:

  • Kakebakeri
  • Nettbutikken www.barerips.no
  • Service og utegruppe
  • Vaskeri
  • Montering, tennbriketter og ved
  • Treavdeling

 

Tilbudene og tiltakene til vekstbedriftene er variert, men i all hovedsak deles de inn i to arbeidskategorier VTA og AFT.

VTA: Varig tilrettelagt arbeid kan være aktuelt for deg som har, eller i nær framtid forventer å få innvilget uføretrygd og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging. Les mer her

AFT: Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut den enkeltes arbeidsevne og til å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid. Les mer her

En moderne vekstbedrift skal kunne konkurrere på lik linje med alle andre bedrifter, det betyr at de må være løsning orientert, tilpasningsdyktige og innovativ. For vekstbedriftene handler det om å se muligheter ikke bare i mennesker, men å i de tilbyr av produkt og tjenester.

Vår hjemmeside:
Aspekt Hustadvika

Hvordan søker du?

Ta kontakt med NAV-Kontoret der du bor.

KOMMUNALE PLASSER: Kommunen kjøper 24 arbeidsplasser ved Aspekt Hustadvika for personer som på en eller annen måte ikke kan nyttiggjøre seg et ordinært arbeidsmarked.

Hvordan søker du plass? Send søknad til Forvaltningskontorer i Hustadvika kommune. Det er forvaltningskontorer i kommune som vurdere hvem som får plass.