Søknad om dispensasjon fra byggegrenser

Planlegger du å sette opp en bygning langs veien må du søke om tillatelse til det.

Statens vegvesen har laget en side med god informasjon til deg som skal søke. Søknaden sendes automatisk til riktig instans for behandling, om det er dispensasjon fra byggegrense ved riksveg, fylkesveg eller kommunal veg.

Informasjon og søknadsskjema finner du ved å klikke på denne lenken.