Søknad om avkjørsel

Planlegger du å anlegge, endre eller utvide eksisterende avkjørsel må du søke om tillatelse til det.

Statens vegvesen har laget en side med god informasjon til deg som skal søke. Søknaden sendes automatisk til riktig instans for behandling, om det er avkjørsel fra riksveg, fylkesveg eller kommunal veg.

Informasjon og søknadsskjema finner du ved å klikke på denne lenken.