Skilt

Skilting av adressene

Adressene skal skiltes slik at ukjente skal finne frem også når det er mørkt.

Vår anleggs- og driftsavdelingen har ansvaret for å sette opp og vedlikeholde adressenavnskilt og tilvisningsskilt ved sideveger/stier.

Huseier har ansvaret for å skilte adresseenheten.

Skiltet skal være utformet i samsvar med gjeldende standard og plasseres slik at det er godt synlig fra vegen. Om du har en lang stikkveg opp til din bolig bør du da sette skiltet slik at det er synlig fra avkjøringen.

Dersom du oppdager at kommunale skilt er ødelagt, er det fint om du opplyser anlegg og driftsavdelingen vår om dette.
 

Husnummerskilt

Husnummerskilt er viktig. Det er eier/fester/tiltakshavers ansvar å merke bygningen/eiendommen med adressenummer. Skilt skal plasseres synlig fra hovedvegen/ankomstvegen. Vi anbefaler at du bruker skilt av typen svart skrift på hvit bakgrunn med svart ramme rundt.

Husk at skiltet er der for at utrykningspersonale og andre lett skal finne frem ved behov.

I boligblokker med flere leiligheter skal felles inngang merkes med husnummerskilt. I tillegg skal hver enkelt dør til leilighetene merkes med bruksenhetsnummer og navneskilt. Disse merkene kan bestilles hos geodata avdelingen.

Kontaktinformasjon

Jan Kristensen
Enhetsleder kommunalteknikk/beredskapskoordinator
E-post
Telefon 90 53 70 38
Stian Hustad
Leder Driftsavdeling
E-post
Telefon 93 87 22 16

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen