Vannmåler

Dersom du ikke har installert vannmåler i boligen din, betaler du vannavgift beregnet på bruksarealet i din bolig. Vannverkene drives til selvkost, og kostnadene deles på kommunens innbyggere.

Neste avlesning skjer ved utgangen av 2020. Avregning for faktisk forbruk for 2019 og 2020 skjer på faktura for 1. termin 2021.  

Hva er en vannmåler?

En vannmåler fungerer på lik linje med en strømmåler og måler ditt faktiske forbruk av vann.
 

Hvorfor vannmåler?

Vannmåler skal sikre:

  • Nøyaktig måling basert på faktisk forbruk
  • Du kan følge med på eget forbruk, innsikt i mønster og vaner 
  • Mulighet for å identifisere eventuelle lekkasjer
     

Hva koster det med en vannmåler?

Vannmåleren blir kjøpt inn av kommunen og eies av kommunen. Du må betale for installasjon og eventuell flytting av måleren samt årlig leie av måleren.

Leien av måleren inkluderer innkjøp, kontroll, vedlikehold, utskiftning og administrasjon av måleren.

Leien reguleres i kommunens gebyrregulativ.
 

Hvordan montere en vannmåler?

Montering av vannmåler må utføres av en godkjent rørlegger. Etter den er montert vil vannmåleren bli plombert av kommunen eller en godkjent rørlegger engasjert av kommunen.
 

Avlesing av vannmåleren

Man skal lese av vannmåleren en gang i året og melde måleresultatene til kommunen innen en fastsatt frist. Om du glemmer å melde fra innen fristen vil årsforbruket bli stipulert.

Kontaktinformasjon

Jan Kristensen
Enhetsleder kommunalteknikk
E-post
Mobil 905 37 038
Stian Hustad
Leder Driftsavdeling
E-post
Mobil 938 72 216
Anne Lisbeth Ukkelberg
Kommunale avgifter
E-post
Mobil 482 12 371

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00-14.30

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen