Vannmåler

Dersom du ikke har installert vannmåler i boligen din, betaler du vannavgift beregnet på bruksarealet i din bolig. Vannverkene drives til selvkost, og kostnadene deles på kommunens innbyggere.

Hva er en vannmåler?

En vannmåler fungerer på lik linje med en strømmåler og måler ditt faktiske forbruk av vann.
 

Hvorfor vannmåler?

Vannmåler skal sikre:

  • Nøyaktig måling basert på faktisk forbruk
  • Du kan følge med på eget forbruk, innsikt i mønster og vaner 
  • Mulighet for å identifisere eventuelle lekkasjer
     

Hva koster det med en vannmåler?

Vannmåleren blir kjøpt inn av kommunen og eies av kommunen. Du må betale for installasjon og eventuell flytting av måleren samt årlig leie av måleren.

Leien av måleren inkluderer innkjøp, kontroll, vedlikehold, utskiftning og administrasjon av måleren.

Leien reguleres i kommunens gebyrregulativ.
 

Hvordan montere en vannmåler?

Montering av vannmåler må utføres av en godkjent rørlegger. Etter den er montert vil vannmåleren bli plombert av kommunen eller en godkjent rørlegger engasjert av kommunen.
 

Avlesing av vannmåleren

Fra desember 2020 har Hustadvika kommune tatt i bruk SMS-varsling for avlesing av vannmålere.


Hvem mottar varsel om avlesing?

Vi varsler eierrepresentant for eiendommen, det vil si samme person som mottar kommunale eiendomsgebyr.

Når vi deg som privatperson?

 www.norge.no  er et nasjonalt kontaktregister. De offentlige instansene i Norge bruker dette registeret til å nå deg via dette registeret. Vi anbefaler at alle sjekker om riktig kontaktinformasjon ligger inne her, eller at du registrerer deg om du ikke har gjort det tidligere.

Dersom vi ikke når deg via nasjonalt kontaktregister gjør vi et siste forsøk ved å gjøre oppslag på 1881.no.    

Når vi deg som bedrift?
 

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken www.varslemeg.no da telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.

Vi kan også gjøre en manuell registrering av mobilnummer til bedrifter i vårt system. Ber derfor om at de som ikke har registrert nøkkelperson på www.varslemeg.no oppgir et mobilnummer til oss i kommunen. 

Kommunen vil ved neste utsendelse benytte det mobilnummeret du svarte via, eller evt. det mobilnummeret du oppgir sammen med avlesningen på www.leseav.no

Ved feil

Hvis du mottar en sms som du mener er sendt til feil nummer, ber vi deg om ikke å svare på denne. I tillegg må den som mottar en feilsendt sms sjekke sine opplysninger i offentlige registre og 1881.

Løsningen fungerer ikke som en innbyggerdialog. Det er ingen manuell oppfølging.

Eksempel på SMS:

 

 

Kontaktinformasjon

Jan Kristensen
Enhetsleder kommunalteknikk/beredskapskoordinator
E-post
Telefon 90 53 70 38
Stian Hustad
Leder Driftsavdeling
E-post
Telefon 93 87 22 16
Anne Lisbeth Ukkelberg
Kommunale avgifter
E-post
Telefon 48 21 23 71
Marit Lysgård
Konsulent regnskap
E-post
Telefon 99 28 92 34

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen