Private vannverk

Drikkevann som de private vannverkene leverer skal være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde stoffer som kan føre til helseskade i vanlig bruk. Større mengder brannvann, for eksempel til sprinkleranlegg, vil ikke nødvendigvis kunne leveres gjennom dette ledningsnettet, men sikres på annen måte.

Deler av Hustadvika Kommune blir forsynt av tre private vannverk:
 

Myrbostad Vassverk SA

Deres formål er å sørge for en vannforsyningstjeneste til medlemmene som tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav. Vannverkets forsyningsområde er  Myrbostad.

Se kontaktinformasjon (Gule Sider) og nøkkelinformasjon (Brønnøysundregisteret)
 

Sylteosen Vassverk SA

Deres formål er å skaffe vann til hus, jordbruk, gartneri og industri så langt det  er mulig på forsvarlig måte innenfor gardene Nøsen, Holen, Sylte,  Syltefeten, Syltegjerdet, Kroknes, Moen, Rødset og deler av Varhol,  Elnes, Ukkelberg og Lindset.

Se kontaktinformasjon (Gule Sider) og nøkkelinformasjon (Brønnøysundregisteret)
 

Eide Vassverk SA

Eide Vassverk er et forbrukereid samvirkeforetak. Virksomhetens hovedmål er vannforsyning til vassverkets medlemmer. Eide Vassverks leverer vann til deler av Eide, Sandblåst, Skotheimsvik og Skotten.

Du kan lese mer på Eide Vassverk SA sine hjemmesider.