Drikkevannkvalitet

Her kan du finne informasjon om drikkevannskvaliteten ved Hustadvika kommunes kommunale vannverk. Drikkevannet har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet.

Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i Drikkevannsforskriften.

 

Små endringer i vannets kvalitet

Drikkevannet kan endre farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet.

Har du klager på drikkevannkvaliteten kan du melde inn feil i vår  selvhjelpsportal.
 

Varsling om endringer i vannforsyningen

Vi varsler alle berørte personer og virksomheter ved følgende hendelser:

  • Ved endringer og stans i vannforsyningen grunnet vedlikeholdsarbeid og lekkasjer
  • Ved kokeanbefaling av drikkevannet
     

Vannhardhet

Hardt vann skyldes høyt innhold av kalsium og magnesium. I norske overflatevannkilder er vanligvis innholdet av kalsium lavt  (< 5 mg/l) i motsetning til mange grunnvannskilder lengre sør i Europa.

Mye kalsium og magnesium i vannet vil gi et gråhvitt belegg på glass, kjeler, i kaffetraktere, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner. Oppvask- og vaskemaskiner er ofte beregnet for å kunne leveres til større markeder enn Norge og kan da ha et filter for fjerne hardhet (avkalking). En vanlig anbefaling er at vann med hardhet > 4 dh bør avkalkes.

I drikkevannsforskriften er det ikke satt krav til innholdet av kalsium, da det ikke er registrert negative helseeffekter av kalsium i drikkevannet. Det er derimot undersøkelser som tyder på at det er positivt mht. å forebygge hjerte-karsykdommer, og kalsium bidrar til å redusere korrosjon på vannledninger.

Drikkevannet  i forsyningsområde til Herskaret vannbehandlingsanlegg har en hardhet på 0,4 dH. Vann i forsyningsområde til Eide vassverk har en hardhet på 0,2 dH. (meget bløtt vann). Det er derfor ikke behov for noe filter for avkalking/hardt vann i vaske- eller oppvaskmaskiner.

Skulle det likevel være problemer med belegg kan du sende oss en melding.

Kontaktinformasjon

Stian Hustad
Leder Driftsavdeling
E-post
Telefon 93 87 22 16
Jan Kristensen
Enhetsleder kommunalteknikk/beredskapskoordinator
E-post
Telefon 90 53 70 38

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen