Drikkevannkvalitet

Her kan du finne informasjon om drikkevannskvaliteten ved Hustadvika kommunes kommunale vannverk. Drikkevannet har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet.

Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i Drikkevannsforskriften.

 

Små endringer i vannets kvalitet

Drikkevannet kan endre farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet.

Har du klager på drikkevannkvaliteten kan du sende oss en melding.
 

Varsling om endringer i vannforsyningen

Vi varsler alle berørte personer og virksomheter ved følgende hendelser:

  • Ved endringer og stans i vannforsyningen grunnet vedlikeholdsarbeid og lekkasjer
  • Ved kokeanbefaling av drikkevannet
     

Vannhardhet

Hardt vann skyldes høyt innhold av kalsium og magnesium. I norske overflatevannkilder er vanligvis innholdet av kalsium lavt  (< 5 mg/l) i motsetning til mange grunnvannskilder lengre sør i Europa.

Mye kalsium og magnesium i vannet vil gi et gråhvitt belegg på glass, kjeler, i kaffetraktere, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner. Oppvask- og vaskemaskiner er ofte beregnet for å kunne leveres til større markeder enn Norge og kan da ha et filter for fjerne hardhet (avkalking). En vanlig anbefaling er at vann med hardhet > 4 dh bør avkalkes.

I drikkevannsforskriften er det ikke satt krav til innholdet av kalsium, da det ikke er registrert negative helseeffekter av kalsium i drikkevannet. Det er derimot undersøkelser som tyder på at det er positivt mht. å forebygge hjerte-karsykdommer, og kalsium bidrar til å redusere korrosjon på vannledninger.

Drikkevannet i Fræna har en hardhet på 0,4 dH, og vann som kommer fra Eide har en hardhet på 0,2 dH. (meget bløtt vann). Det er derfor ikke behov for noe filter for avkalking/hardt vann i vaske- eller oppvaskmaskiner.

Skulle det likevel være problemer med belegg kan du sende oss en melding.

Kontaktinformasjon

Heidi Rønning
Prosjektleder bygg og eiendom
E-post
Mobil 406 37 287
Stian Hustad
Leder Driftsavdeling
E-post
Mobil 938 72 216

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:30

Sentralbord:
Åpent 09:00-15:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen