Arbeidsvarsling ved arbeid på offentlig veg

  Skal du utføre arbeid på offentlig veg og gategrunn, må du søke kommunen via en arbeidsvarsling. Den skal være med på å sikre at arbeidet gjennomføres på en effektiv og sikker måte.

Formålet med planen er å:

  • sikre arbeidere og trafikanter
  • avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene
  • sørge for effektiv og økonomisk drift av arbeidet

Privatpersoner

Det stilles spesielle krav til utformingen av en arbeidsvarslingsplan. Hvis du som privatperson skal leie container eller annet utstyr som må settes på offentlig vei, må du derfor kontakte de du leier utstyr fra for utfylling av skjemaet.

Når kan arbeidet starte? 

Det skal foreligge en godkjent arbeidsvarslingsplan før oppstart av arbeidene.

Søknad sendes her:

 

Arbeidsvarsling - søknadsskjema