Retningslinjer for tilrettelegging for brann- og redningstjenesten

For å sikre at brann- og redningstjenesten ved brann kan utføre sitt arbeid trygt og effektivt, er det utarbeidet retningslinjer for å veilede utbyggere i det vi får mest spørsmål om.

RETNINGSLINJER FOR BRANNSLOKKEVANN (PDF, 189 kB)  

RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL ADKOMST (PDF, 231 kB)

Retningslinjene er ikke uttømmende for brannsikkerheten til et prosjekt. Utbygger er selv ansvarlig for å være oppdatert på gjeldende regelverk, og kommunen er ikke ansvarlig for eventuelle feil og mangler som forekommer i disse retningslinjene.

Brann og beredskap vil ved forespørsel også kunne uttale seg i enkeltsaker, men her kreves det at man får tilsendt dokumentasjon om bygg og område.

Kontaktinformasjon

Finn Kjetil Viken
Brann- og redningssjef
E-post
Mobil 995 32 263
Robert Vågen
Varabrann- og redningssjef / Leder beredskap
E-post
Mobil 997 02 264
Pål Inge Eide
Branninspektør
E-post
Mobil 996 98 002

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen