Arrangement og overnatting

Om det skal avholdes et arrangement eller overnatting ved et sted eller bygning som normalt ikke nyttes til formålet, skal man sende en melding til Hustadvika brann og redning.

 

Melding om arrangement / overnatting

 

Hvorfor melde fra?

Meldeplikt ved arrangement er hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven § 7.

Dette er for at Hustadvika brann og redning skal være bedre forberedt om det skulle oppstå en hendelse ved arrangementet eller overnattingen.

Når skal jeg melde fra?

Du skal melde fra rimelig tid i forveien av arrangementet eller overnattingen. Om du melder fra mindre enn en uke i forveien, anbefaler vi at du tar ringer brannvakten etter du har sendt inn skjema. Dette for å sikre at informasjonen når ut til de som skal ha meldingen tidsnok.

Arrangementet eller overnattingen som oppfyller en eller flere av kriteriene under, er meldepliktig:

 • Arrangement eller overnatting som avholdes i bygninger eller på områder som normalt ikke benyttes til denne type aktiviteter.

 • Arrangement som avholdes i tidspunkt hvor det ikke forventes denne type aktivitet ved bygning eller området.
 • Arrangement med flere enn 150 personer hvor det ikke nytes alkohol.
 • Arrangement med flere enn 50 personer hvor det nytes alkohol.

Om du er usikker på om ditt arrangement eller overnatting er meldepliktig oppfordrer vi uansett til å melde fra.

Vedlegg til melding

I tillegg til meldeskjema bør også følgende vedlegg ettersendes til brannvesen@hustadvika.kommune.no:

 • Tegning/skisse/beskrivelse
  Bruk eksisterende bygningstegninger for å skisse innvendige arrangement og/eller påtegnet kart  av uteområdet.
  • av stedet arrangementet skal foregå, med tilhørende installasjoner eller utstyr. Dette kan være alarm- og lydanlegg, slukkeutstyr og rømningsskilt/belysning.
  • av rømningsveiene (beliggenhet, antall adkomster, bredde) sett i forhold til beregnet persontall og tilgjengelig rømningstid.
  • av prosedyrer for evakuering.
  • av antall, rutiner og ansvaret for sikkerhetspersonell
  • av tilrettelagt ankomst- og angrepsveg for nødetater
  • av bruk av brannfarlige varer som propan, butan og eksplosiver (eks. fyrverkeri)
    
 • Risiko og sårbarhetsanalyse
  Om du ikke nyttet forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse i meldeskjema kan du laste ned mal for risiko- og sårbarhetsanalyse (DOCX, 34 kB).
  • Risiko- og sårbarhetsanalysen skal inneholde de farene du tilfører eller endrer ved arrangementet. Den generelle sikkerheten i bygningen skal være ivaretatt av bygningseier fra før av. Det er viktig at ansvarlig arrangør og bygningseier eller -bruker sammen utarbeider risiko- og sårbarhetsanalysen. Bygningseier/-bruker kjenner til sikkerhetsforutsetningen til bygningen og vil derfor være en god støttespiller inn i analysearbeidet.
Retningslinjer for overnatting i bygning

Bygninger som ikke normalt nyttes til overnatting er heller ikke brannmessig prosjektert til dette formålet.

Derfor vil vi anbefale at følgende retningslinjer følges:

 • All innkvartering skal foregå i 1. etasje. Innkvartering i 2. etasje aksepteres kun når rommet har direkte utgang til det fri.
   
 • Det skal være minst 2 våkne nattvakter som er kjent med varslingssystem, rømningsveier, brannslukningsmuligheter og bruk av disse. De må også vite hvordan brannvesenet varsles.
   
 • Det skal være dekningsforhold og tilgang til mobiltelefon, så lenge innkvarteringen foregår.
   
 • Overnattingsgjester informeres om når og hvordan eventuell rømning skal foregå.
   
 • Det skal ikke lagres eller plasseres ting i rømningsveiene, som kan være til hinder for rømning.
   
 • Bruk av røyk, fyrstikker, åpen ild o.l., forbys i alle rom, og i ganger/rømningsveier.
   
 • Det kan være inntil 20 overnattingsgjester pr. rom.

Avvik fra retningslinjene bør godkjennes av brannvernmyndigheten før overnatting gjennomføres.

Behandling av melding

Når meldingen er mottatt vil en saksbehandler sende denne videre til brannvakten og personellet ved nærmeste brannstasjon.

Ansvarlig kan bli kontaktet om det er spørsmål omkring arrangementet eller overnattingen.

Håndbok for sikkerhet ved arrangement

Direktoratet for sikkerhet og beredskap har laget en veileder for sikkerhet ved store arrangement. Denne vil være til stor hjelp til deg som skal avholde arrangement, enten om de er store eller små.

Kontaktinformasjon

Brannvakt
Overbefalsvakt
E-post
Telefon 476 23 355

Vakthavende brannbefal i Hustadvika brann og redning

Finn Kjetil Viken
Brann- og redningssjef
E-post
Mobil 995 32 263
Robert Vågen
Varabrann- og redningssjef / Leder beredskap
E-post
Mobil 997 02 264
Pål Inge Eide
Branninspektør
E-post
Mobil 996 98 002