Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp skal sikre at du har nok midler til et forsvarlig livsopphold hvis du ikke kan sørge for det selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder.

Med livsopphold menes livsnødvendigheter som mat, husleie, strøm og nødvendige klær. Denne hjelpen vil være den vanligste formen for hjelp. Men du kan også motta hjelp i form av lån eller garanti for lån. Dette vil først og fremst være aktuelt hvis det antas at du vil være i stand til å tilbakebetale lånet.

Kriterier

Vi vil gjøre en konkret vurdering av dine faktiske behov. Økonomisk sosialhjelp er en rettighet som i utgangspunktet gis uten vilkår, men alle under 30 år må gjennomføre visse aktiviteter som er avtalt med kommunen, for å få sosialhjelp.

Du kan også bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt:

 • Om du har søkt om bostøtte
 • Om du har benyttet dine rettigheter til eventuelle trygdeordninger
 • Om du har kontakt med Nav og tar imot tilbud om arbeid eller kurs

Slik søker du om økonomisk sosialhjelp

Du kan søke økonomisk sosialhjelp enten digitalt via NAV.no eller ved å sende inn søknadsskjema per post.

Søker du for første gang eller om nødhjelp (mat/bolig) oppfordrer vi til at du tar kontakt med NAV per telefon eller oppmøte.

Søk digitalt på nav.no

Søke og levere søknaden digitalt på nav.no

Skriv søknad og send inn per post eller lever på ditt NAV-kontor

 • Til søknaden må du legge ved kopi av disse dokumentene:
  • Lønnslipp/dokumentasjon på annen inntekt/formue
  • Andre inntekter som bostøtte, underholdsbidrag og lignende
  • Fakturaer som viser utgifter til for eksempel husleie, strøm eller andre utgifter.
  • Andre utgifter som lån (med nedbetalingsplan), underholdsbidrag og lignende.
  • Kontoutskrift for siste 3 måneder for alle kontorer du disponerer - også utenlandske.
  • Dagens saldo på alle kontorer du disponerer - også utenlandske.
  • Siste skattemelding (fås hos Skatteetaten)
  • Fakturaer som viser utgifter til for eksempel husleie, strøm, boliglån eller andre utgifter.
 • Fyll ut søknadsskjema
  Du kan fylle ut skjemaet elektronisk, men ferdig utfylt skjema må skrives ut og undertegnes av deg.
  Skjema for utskrift - søknad om økonomisk sosialhjelp(PDF, 660 kB) (PDF, 0 B)
 • Send søknadsskjema til NAV Hustadvika, Tingplassen 2, 6440 Elnesvågen, eller lever det på NAV-kontoret. 

Hva skjer videre?

Du får et skriftlig vedtak når søknaden din er behandlet. Dersom saksbehandlingen tar mer enn én måned, får du et foreløpig svar. Hvis du er i en nødsituasjon, skal du få et raskt svar.

Klage

Hvis du har fått vedtak fra oss som du mener er feil, kan du klage. Klage på sosial tjenester - nav.no

Åpningstider

Mandag kl. 10:00 - 12:00

Onsdag kl. 10:00 - 12:00

Du kan avtale samtale utover oppsatte åpningstider.

Ta kontakt på 55 55 33 33 eller via hjemmesiden vår.