Økonomisk rådgivning

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgiving. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Se vår selvhjelpspakke med gode råd for en sunn økonomi.

Les mer på nettsiden NAV - økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Før rådgivningen finner sted ønsker vi at du fyller ut dette budsjettdokumentet og tar med i møtet:
Budsjett for utfylling (PDF, 32 kB)

Åpningstider

Mandag kl. 10:00 - 12:00

Onsdag kl. 10:00 - 12:00

Du kan avtale samtale utover oppsatte åpningstider.

Ta kontakt på 55 55 33 33 eller via hjemmesiden vår.