Ny i Norge

Ny i Norge er en nettside som gir offisiell informasjon fra norske myndigheter til nyankomne flyktninger og innvandrere i Norge. Informasjonen skal hjelpe deg i din nye hverdag i Norge. 

Her finner du lenke til nettsiden:

Ny i Norge

Ny i Norge eies av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og er laget i samarbeid med andre offentlige aktører.