Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er for deg som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det.

Hvis du har levd på sosialhjelp over lang tid eller strå i fare for å komme i en slik situasjon, kan kvalifiseringsprogrammet være et godt tilbud.

Hva er kvalifiseringsprogrammet?

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening. Målet med programmet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet.

Du og NAV-veilederen din kan sammen planlegge innholdet i programmet ut fra dine behov eller forutsetninger. du kan for eksempel få veiledning om økonomi og bolig.

Programmet er på fulltid og skal inneholde:

 • arbeidsrettede aktiviteter
 • opplæringsaktiviteter (skole/utdanning inngår her)
 • tett individuell oppfølging og veiledning

Programmet kan også inneholde andre aktiviteter som støtter opp under og forbedrer deg på overgangen til arbeidslivet.

 

Hvem kan få tilbudet?

For å ha rett til kvalifiseringsprogrammet, må NAV vurdere behovene dine og om programmet vil føre til at du lettere kan komme i arbeid.

Du må:

 • Være i yrkesaktiv alder og ha vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne.
 • Ha behov for tett oppfølging. 
 • Ha ingen eller svært begrensede ytelser fra NAV.
 • Ha gjennomgått en arbeidsvurdering.
 • Ha lovlig opphold og fast bopel i Norge

 

Hva kan du få?

Ved å delta i et kvalifiseringsprogram kan du få:

 • Kvalifiseringsstønaden du får når du deltar på programmet er 2 ganger grunnbeløpet (er du under 25 år får du 2/3 av full stønad)
 • Du kan ha rett til tilleggsstønader
 • Har du barn får du barnetillegg
 • Hvis du har egen bolig, kan du ha rett til bostøtte.
 • Du betaler skatt av stønaden og har krav på ferie.

 

Hvor lenge varer kvalifiseringsprogrammet?

Kvalifiseringsprogrammet er på 37,5 timer per uke, og har en varighet på inntil ett år. NAV kan forlenge programmet ditt med ett år hvis NAV vurderer det som hensiktsmessig og nødvendig.

 

Hvordan søker du?

Du må ta kontakt med ditt NAV-kontor for å avklare om du har rett til å delta i programmet.

Kontaktinformasjon

NAV Hustadvika
Telefonen er åpen mellom 09.00-15.00
Telefon 55 55 33 33

Våre åpningstider er:
mandag: 10.00-12.00
onsdag: 10.00-12.00

Du kan avtale time utenfor disse åpningstidene på www.nav.no 
 

Åpningstider

Mandag kl. 10:00 - 12:00

Onsdag kl. 10:00 - 12:00

Du kan avtale samtale utover oppsatte åpningstider.

Ta kontakt på 55 55 33 33 eller via hjemmesiden vår.