Tilskudd til bolig

Tilskuddene er økonomisk behovsprøvd og er mest aktuelle der startlån alene ikke strekker til. Du kan med andre ord søke om en kombinasjon av startlån og tilskudd.
Les mer om tilskudd til bolig på Husbanken sin hjemmeside.

 

Tilskudd til tilpasning av bolig, utredning og prosjektering

Har du behov for å tilpasse boligen du bor i, kan du søke om finansiering av små eller store ombygginger eller tilpasninger. 
Les om tilpasning av bolig på Husbanken sin hjemmeside.

Hustadvika kommune har egne retningslinjer for boligtilskudd:

Retningslinjer for boligtilskudd til tilpassing, utredning og prosjektering til enkeltpersoner i Hustadvika kommune (PDF, 156 kB)

 

Tilskudd til etablering i egen bolig

Personer som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan få tilskudd til etablering. Søknaden er økonomisk behovsprøvd. Se linken under for søknad. 

Informasjon fra Husbanken

Hustadvika kommune har egne retningslinjer for boligtilskudd:

Retningslinjer for tilskudd til etablering i egen bolig i Hustadvika kommune (PDF, 124 kB)

 

Slik søker du

Søknadsskjema for startlån og tilskudd
Søknadsskjema om tilskudd for utredning og prosjektering (PDF, 147 kB)

Artikkelliste

Kontaktinformasjon

Trude Dahle Stavik
Startlån
E-post
Telefon 99 28 92 12

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100