Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Kan jeg få bostøtte?

For å få bostøtte må du eller de du bor samme med oppfylle følgende krav:

 • Du må være over 18 år
 • Du kan ikke være i førstegangstjeneste
 • Du kan ikke være student


Du kan likevel søke bostøtte hvis du:

 • Er student med barn
 • Er student og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
 • Er student uten rett til ytelser fra Statens lånekasse
 • Er forelder til en hjemmeboende student
 • Er forelder til en i førstegangstjeneste som ikke bor hjemme
 • Er under 18 år og har egne barn

 

Hvilke krav stilles til boligen?

Boligen må:

 • Være selvstendig med egen inngang
 • Må ha eget bad og toalett
 • Må ha en kjøkkenløsning og mulighet for søvn og hvile

Du kan allikevel søke hvis du:

 • Bor i et bokollektiv som er tildelt av kommunen
 • Bor i et privat bokollektiv av helse- eller sosialfaglige årsaker

Kommunen må godkjenne at boligen er egnet for at flere bor sammen og at din boenhet er egnet for deg/dere.
Les mer om private bokollektiv.

Du må bo i boligen du søker bostøtte for. Alle som bor i boligen må også være registrert der i folkeregisteret. Boligen din må være godkjent for helårsbruk.

 

Når er det søknadsfrist?

Søknadsfristen er 25. hver måned

 

Hvordan søker jeg?

Søk bostøtte elektronisk

Hvis du ikke kan søke bostøtte elektronisk må du fylle ut papirskjema, skrive det ut og sende det til kommunen.
Søk bostøtte på papirskjema

 

Hvor mye får jeg:

Du kan benytte bostøttekalkulatoren for å regne ut hvor mye du får i bostøtte.

 

Når får jeg svar?

Du får svar innen den 20. påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte overføres søknaden automatisk til neste måned hvis det ikke har skjedd endringer.

 

Hvor mye kan jeg tjene?

Du har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget i husstanden din en måned overstiger øvre grense for inntekter. Dette gjelder uansett hvor høye boutgiftene dine er. Barns inntekt og formue er ikke med i beregningen.
Se tabell for inntektsgrense - velg Hustadvika kommune

 

Vil du klage på vedtaket?

Du kan klage på vedtaket om bostøtte dersom du mener at vedtaket bygger på feil opplysninger. Du har 3 ukers frist til å klage etter at du mottok vedtaket. Du kan lese mer om hvordan du klager på et bostøttevedtak på Husbankens hjemmesider.

 

Lover og forskrifter:

Lov om bostøtte
Forskrift om bostøtte
Forskrift om klagenemnd

 

Mer utfyllende informasjon om bostøtte finner du på hjemmesiden til Husbanken.

Artikkelliste

Kontaktinformasjon

Siw Marika Johansen
Konsulent servicetorget
E-post
Telefon 90 10 79 99

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100