Husleie kommunal bolig


Betale husleie

  • Husleien forfaller den 20. i hver måned og du har ansvaret for å betale til rett tid.
  • Første husleiefaktura blir sendt pr. post til din kommunale bolig.
  • Dersom du ikke har mottatt faktura innen den 10. før husleien forfaller, ta kontakt med regnskapsavdelingen.
  • Kommunale leietakere kan søke statlig bostøtte. Dette kan gi deg lavere boutgifter. 


Elektronisk betaling av husleie

Du kan inngå avtale om Avtalegiro. Banken din kan hjelpe deg med å opprette Avtalegiro. Du kan også opprette avtalegiro når du betaler den første husleien.


Hva skjer hvis du ikke betaler

  • Vi sender en purring med gebyr noen uker etter husleien har forfall. Har du fortsatt ikke betalt, får du en ny advarsel etter tre uker. Deretter blir det vurdert utkastelse av boligen.
  • Det er viktig at du kontakter regnskapsavdelingen om betaling av det du skylder. Da kan de vurdere om det er mulig å lage en nedbetalingsavtale.
  • Du kan få økonomisk veiledning og hjelp av NAV-kontoret ditt. Ta kontakt så tidlig som mulig.


Fastsettelse av husleien

Husleien varierer etter størrelse og beliggenhet på boligen.

Husleien justeres hvert år etter indeksregulering i takt med endringen i den offisielle konsumprisindeksen. Indeksregulering gjennomføres tidligst 12 måneder fra kontraktsdato. 
Senere kan leien indeksreguleres hver gang leieforholdet har vart ett år siden forrige leiefastsetting.