Svar på tilbud om plass

Plasser tildeles i flere opptaksrunder, men søkere får kun tilbud i én av opptaksrundene. Tilbud sendes ut fortløpende i løpet av påfølgende dager.

Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen er 15. februar hvert år. Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år innen utgangen av oktober det året det blir søkt om barnehageplass.

Når får du svar på søknaden?

Når søknaden er sendt inn får du en bekreftelse på e-post på at søknaden er mottatt. Tilbud om plass senes ut fortløpende.

Har du fått tilbud om plass?

Er du en av de som får tilbud, vil du få varsel på sms og du kan lese tilbudsbrevet i din digitale postkasse.

Har du fått tilbud om barnehageplass? For å takke ja eller nei til plassen, bruk denne lenken:
Barnehageplass

 

Har du ikke fått tilbud om plass?

I vårens opptaksrunder sender vi ut tilbud til barn med rett til plass i august. De som ikke får tilbud i første runden, vil få et tilbud senere – enten i en av de påfølgende opptaksrundene, eller etter siste runden (senest i løpet av august).  

Har du ikke fått et tilbud i denne runden, vil du få tilbud senere hvis du har rett til plass.

  1. runde innen utgangen av februar - på grunn av at mange ønsker å bytte barnehageplass kan foreldre som får tilbud i senere opptaksrunder også få tilbud om plass i ønsket barnehage.
  2. runde innen utgangen av mars.
  3. runde innen utgangen av april.
  4. runde innen utgangen av mai.

 

Lenker til lover:

Barnehageloven § 8 Rett til plass i barnehage
Barnehageloven § 13 Prioritet ved opptak

Kontaktinformasjon

Siv Anita Kolstad
Barnehagefaglig rådgiver
E-post
Telefon 94 16 10 63

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen