Overgang barnehage-skole

Lov om barnehager sier at barn skal oppleve at det er en sammenheng mellom skole og barnehage. Derfor skal barnehagen legge til rette for at barnet får en god avslutning på barnehagetiden og at de er forberedt til å begynne på skolen. Skolen har ansvaret for å være forberedt til å ta imot skolestarterne. Hustadvikabarnehagene og Hustadvikaskolene har felles rutiner for å sikre et godt samarbeid om overgangen.

Her kan du lese hele rutinen (PDF, 268 kB)