Mobbeombudet i Møre og Romsdal

Mobbeombudet er en ombudstjeneste som skal sikre at barn og unge i Møre og Romsdal får en trygg og god hverdag i barnehagen og på skolen.

Mobbeombudet kan svare på spørsmål, gi støtte og veiledning til barn, elever og foreldre som står i vanskelige situasjoner. I tillegg jobber mobbeombudet med forebygging og bidrar gjerne med kurs og foredrag på ulike områder.

Alle kan ta kontakt med mobbeombudet. Mobbeombudet har taushetsplikt.

Slik når du oss:

Tlf: 712 80 433 / 911 40 259

E-post: mobbeombodet@mrfylke.no

Du kan følge mobbeombudet på Facebook: www.facebook.com/mobbeombodetmr

For mer informasjon om mobbeombodet, se www.mrfylke.no/mobbeombodet