Hvem får tilbudet først?

Det er ulike regler for tildeling av plass i kommunale og private barnehager. Opptakskriterier er satt av barnehageeier.

Hvem får tilbudet først?

Dersom et barn fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har barnet etter søknad rett til å få plass i barnehage i samsvar med Barnehageloven § 12a Rett til barnehageplass og tilhørende regelverk.

En kommune kan ikke avtale seg bort fra den lovpålagte retten til barnehageplass etter § 12a.

  • Barn med nedsett funksjonsevne
  • Funksjonshemming eller varig sykdom hos foresatte eller søsken
  • Søsken
  • Barn av enslig forsørger

Retningslinjer for opptak i Hustadvika kommune (PDF, 410 kB) finner du i vedtektene.

 

Lover:

Barnehageloven § 8 Kommunens ansvar
Barnehageloven § 12 Samordnet opptaksprosess i kommunen
Barnehageloven § 12a Rett til plass i barnehage
Barnehageloven § 13 Prioritet ved opptak
Barnehageloven § 9 Fylkesmannens ansvar
 

Artikkelliste

Kontaktinformasjon

Siv Anita Kolstad
Barnehagefaglig rådgiver
E-post
Telefon 94 16 10 63

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100