Krohnstad Montessori barnehage

Krohnstad Montessori startet opp med en ny avdeling på Skaret høsten 2016. Barnehagen holder til i stemningsfulle Klokkargården, en laftet tømmerhytte som gir rom for både ro, lek og læring.

Barnehagen inspireres og drives etter montessoripedagogikken. Vakre og tilrettelagte omgivelser skaper et godt utgangspunkt for barnas utfoldelse, selvstendighet og mestring. Med det tradisjonsrike miljøet inne og ute, vil norske tradisjoner og kultur stå sentralt i barnehagens satsingsområde.

Vakre og tilrettelagte omgivelser skaper et godt utgangspunkt for barnas utfoldelse, selvstendighet og mestring. Med det tradisjonsrike miljøet inne og ute, vil norske tradisjoner og kultur stå sentralt i barnehagens satsingsområde

Avdelinger:

Barnehagen har to avdelinger, en småbarnsavdeling og en storbarnsavdeling.

Pedagogikk:

Barnehagen inspireres og drives etter montessoripedagogikken. Vakre og tilrettelagte omgivelser skaper et godt utgangspunkt for barnas utfoldelse, selvstendighet og mestring. Med det tradisjonsrike miljøet inne og ute, vil norske tradisjoner og kultur stå sentralt i barnehagens satsingsområde.

Friluft:

Gitt at barnehagen ligger i et av fylkets flotteste friluftsområde, vil friluftsaktiviteter og kontakt med naturen utgjøre en stor del av det daglige innholdet i barnehagen gjennom hele året. Friluftsaktivitetene blir tilpasset barnets alder. Det er et mål at barna skal oppleve glede og mestring ved å være ute i naturen. Vi vil ha et personale med spesiell kompetanse på friluft som leder dette arbeidet.

I tillegg til de mange mulighetene som Skaret har i forhold til turopplevelser vil det også være et tilrettelagt og inngjerdet uteområde utenfor Klokkargården.

Åpningstider og ferier:

Åpningstiden vil være fra kl. 07:15 - 16:45
Barnehagen har stengt 3 uker på sommer.
Stengt i romjulen og påsken.

Historie:

Krohnstad Montessori begynte som en familiebarnehage med 5 barn i 2001. Etter to år med familiebarnehage meldte behovet for flere plasser seg. I 2003 gikk startskuddet for ordinær barnehagedrift, og vi startet med en avdeling og 14 barn. Siden den gang har barnehagen ekspandert. I 2014 bygget vi ut og har i dag fire avdelinger med tilsammen 80 barn. Barnehagen eies og drives av Edith Krohn Marleau.

Hjemmeside til Krohnstad Montessori

 

Artikkelliste

Kontaktinformasjon

Edith Krohn Marleau
Styrer Krohnstad Montessori barnehage
E-post
Telefon 40 24 74 21

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07:15-16:45.

Adresse

Skaret
6422 Fræna