Overgang barnehage - skole

Det er viktig å arbeide for at skolestarterne får en god overgang fra barnehage til skole. Eide kommune har utarbeidet et overordna styringshjul for denne overgangen, samtidig som det blir lagt føringer for overgangen til skolen både med tanke på enkeltbarnet og skolestartergruppen. I barnehagen vår har vi samling for skolestarterne en gang per uke. Målet for disse samlingene er å skape ytterligere samhold i gruppen og jobbe med skoleforberedende tiltak for å legge til rette for en god overgang fra barnehage til skolen.

Salaby og Trampoline

Skolestarterne anvender SALABY, en nettressurs, som tar for seg ulike temaer som stimulerer barns utvikling, deriblant psykologisk førstehjelp, psykososialt miljø og temaarbeid (kroppen, familien, årstider, verdensrommet med mer). Gjennom bruk av denne nettressursen får barna jobbe tverrfaglig med Rammeplanens syv fagområder. Vi bruker også et pedagogisk materiale som heter TRAMPOLINE til skolestarterne. Dette er utarbeidet i henhold til Rammeplan for barnehagen og er et aktivitetshefte med oppgaver over ulike temaer som barna vil møte i skolen. Heftet stimulerer lek og er delt inn i 11 ulike deler som omtaler Meg selv, Mønster, Former, Måling, Tall, Plassering, Sortering, Stavelser, Rim, Symboler og Bokstaver.
 

Besøk på skolen

En del av forberedelse til overgangen mellom barnehage og skole er besøk på skolen og SFO for å bli kjent. På disse besøkene får vi mulighet til å bli litt kjent med skolen/SFO sitt ute- og inne område og noen av de som jobber ved skolen. Vi får også ofte leke litt med elevene på skolen. En fin måte å få et innblikk i hva barna har i vente når de trer inn i skolehverdagen. Overlevering av informasjon om barnet fra barnehagen til skolen skal befestes i en samtykkeerklæring fra foresatte. Vi har overganssamtaler med klasseforstander når det nærmer seg overgangen. Her får foresatte mulighet til å være med om de ønsker dette. I forkant av disse samtalene har barnehagen egne foreldresamtaler med foresatte til skolestartene for å bli enige om hvilken informasjon det er viktig at skolen får før skolestart.