Tradisjoner i Eide barnehage

Her finner du mer informasjon om de forskjellige tradisjonene vi har i barnehagen. 

Bursdagsfeiring

Barnet er i sentrum og henger opp flagget på morgenen. Barnet velger bursdagsmat, som lages sammen med barnet i barnehagen. Bursdagskrone og rakettoppskyting er vanlig ritualer. Vi opplever at bursdagsfeiring bidrar til styrket selvbildet, tilhørighet i fellesskapet og øver oss på å være i sentrum a gruppa. Vi forsøker å være mest mulig sukkerfri.

 

Barnas samlinger

Hver avdeling har tema om familien på høsten. For å bli kjent med hverandre har vi brukt å ha samlinger der hvert barn forteller om hvem de har hjemme, farge på huset, kosedyr, leker etc. Vi starter med de "gamle" barna slik at de nye ser hva som forventes å skje. Foreldre får lapper hjem når det er deres tur. Barnets medbestemmelse og det å bli bedre kjent, står i sentrum.

 

Barnehagens bursdag

Eide barnehage ble innviet 10.10.89. Denne dagen bruker vi å markere med en liten sammenkomst av gjester på ettermiddag. Gjestene er de barna som gikk hos oss i fjor og som nå går i 1. klasse ved barneskolene i kommunen. Målet er å holde vedlike vennskap.

 

Bakeuke 

Vi baker til jul sammen med barna. Oftest pepperkaker og hvite kakemenn. Vi baker også til Lucia: Lussekatter og arrangerer grøtfest for foreldre og søsken.

 

Karneval 

I februar er det karneval og vi kler oss ut. Vi har karneval i to dager og avslutter med karnevals fest der vi kler oss ut, danser og koser oss med god mat. Vi har utkledningsklær i barnehagen, men barna har lov å ta med seg egne utkledningsklær, men unngå "skytevåpen" og masker da dette kan være skremmende for noen. Mål: Tørre å være litt sprø og spontan, være "en annen". Å male seg i ansiktet er moro og uvant. Påskefrokost: Foreldre inviteres til barnehagen for å spise frokost sammen med oss en dag i forbindelse med påske.. Dere får innbydelser hjem. Dette opplever vi bidrar til å styrke kontakten mellom hjem og barnehage.

 

Besteforeldredag 

Hver avdeling inviterer besteforeldre på besøk minst en gang i året. De inviteres på avdelingen til en kopp kaffe og en prat. Da får de se hvordan vi har det. Hjertelig velkommen! Mål med besteforeldredag er å styrke kontakten mellom generasjonene.

 

Sjørøveruke 

Siden oppstart i -89 har vi hatt sjørøveruke med sjørøverfest på slutten av året. Det er skummelt og "småfarlig", men barna er trygge nå, og godt sammensveiset. Send med ei gammel T-skjorte og et hodetørkle så lager vi øyelapp. Vi leker sjørøver/fange-leker ute og hører på sjørøvermusikk. I mange år har vi reist på sjørøvertokt med Håholmens vikingskip og vi leter etter skatt og er litt mer "gærne" enn ellers.

 

Overgang barnehage-skole 

Blir kjent med skoleveien når vi går til skolen på bli kjent-dager på skole/SFO. Vi har overgangssamtaler med skolen og 1-klasselærer deltar i disse overgangssamtalene.

 

Kontakt med eldresenter/sykehjem

Flere ganger i løpet av året tar vi med smågrupper til eldresenteret/sykehjemmet hvor vi synger, tegner og snakker med de eldre. Når vi øver til 17.mai går vi i tog til sykehjemmet hvor vi underholder.