Dagsrytme

Slik er dagsrytmen i barnehagen. 

Bilde av tabell som viser tidspunkt og dagsrytmen til de forskjellige avdelingene. - Klikk for stort bilde

  

 

 

Dagsrytmen er fleksibel og kan endres. Av og til vil for eksempel de to måltidene bytte plass.

 

Mål med frilek inne/ute: For barn er læring lek og sosialt samspill, utvikle fantasi og kreativitet, utvikle konsentrasjon over tid, utvikle seg motorisk, sosialt og psykisk, ta vare på hverandre, vise hensyn og ha det gøy, lære om seg selv og andre, grensetting og empati.

Mål med samling: Språktrening, konsentrasjon, gi impulser og kunnskap, gjensidighet, barn - voksen i samtaler, tørre å stå fram.

Mål med hviling: en rolig stund for avslapping, høre på lydbok/sanger

Mål med påkledning/avkledning: Øve på å kle på seg/av seg selv, spørre om hjelp, vente på tur, oppmuntre barna

Mål med mat: Bli mett, bli selvstendig, hjelpe å sende til hverandre, samtaler rundt bordet

Mål med rydding: Rydde opp det vi leker med, lære sortering, samarbeid, lære å ta imot beskjed

Mål med dogåing: lære å bli selvstendig, spørre om hjelp, lære å vaske fingrer etter dobesøk – hygiene