Storbarn: Snøtind, Snipa og Setra

I huset med de eldste barna har vi tre avdelinger. 

Snøtind

Snøtind er ei storbarnsavdeling hvor vi jobber mye med vennskap, inkludering, samarbeid og trivsel gjennom hele året. Lek er viktig, alle må ha noen å leke med. I rammeplanen står det «å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og menneskeskapning i barnehagen. Det er viktig at hvert enkelt barn blir sett og at vi tar tak i deres interesser, barna skal få medvirke i sin hverdag i barnehagen.

Setra

Vi er ei avdeling med 5 skolestartere til høsten 5 barn født i 2015 og 2 barn i 2016, 4 barn født i 2017. Dette blir 15 barn som totalt gir 19 plasser. Avdeling Setra prioriterer høyt å få til turer i nærmiljøet i løpet av barnehageåret, og til høsten blir vi 3 voksne som jobber her. Alle har hvilestund i løpet av dagen, der vi hører på lydbok. De minste har etter ønske fra dere som foreldre sovetid.

Snipa

Snipa er en av tre storbarn-avdelinger med plass til 18 barn fra 3-5 år. Avdelingen har tre faste stillinger pluss eventuelle ekstra-assistenter. Avdelingen har et stort oppholdsrom og et mindre lekerom. Oppholdsrommet er stort og luftig, og har store vinduer på hver side slik at lyset slipper inn og gjør rommet lyst og trivelig. Vi liker å ha mye gulvplass og har innredet slik at det er mange små kroker der barna kan leke uforstyrret. Vi jobber mye med å skape små lekemiljøer der temaene endrer seg i løpet av året alt etter hva barna er interessert i. Vi liker også å jobbe med prosjekter i løpet av året, og fordype oss i tema som barna gir uttrykk for at de vil vite mer om. Vi liker å synge og vi er veldig glade i eventyr. Vi liker å være ute i all slags vær, og vi trives veldig godt i lavvoen vår.

Kontaktinformasjon

Avdeling Snøtind
Telefon 91 91 74 14
Avdeling Setra
Telefon 91 91 79 65
Avdeling Snipa
Telefon 91 91 74 13