Småbarn: Skarven og Stortua

I huset med de yngste barna har vi to avdelinger. 

Stortua

Stortua er ei av to småbarnsavdelinger med plass til 10 barn i alderen 1 til 3 år. Vi har både gutter og jenter fordelt.

Vårt satsingsområde er barnet i fokus med tema som lek, vennskap, begrepstrening, sang, musikk, selvstendighetstrening som gjennomgående tema. Vi har fast turdag en dag i uka, fast varmmat en dag i uka, samlingsstund hver dag. Vi feirer barnas bursdager med middag, lager krone og setter ekstra stas på barnet den dagen. Pottetrening for de som er rede for det. Stortua er ei veldig trivelig avdeling med lyse fine lokaler, flotte rom som barna kan boltre seg fritt på. Vi har et flott uteområde som er tilrettelagt for små barn. vi har ansatte som stortrives i jobben med lang erfaring og kunnskap med små barn.

 

Skarven

Vi er ei småbarnsavdeling med 9 barn i alderen 1-3 år og her jobber 2 assistenter og 1 pedagog. Personalet er et godt team som har god erfaring og kunnskap i arbeid med små barn. For oss er et godt samarbeid med barnets hjem, humor og gode relasjoner mellom personal- barn, barn- barn, personal- personal, barns medvirkning viktig for at vi skal få til en god pedagogisk virksomhet. Barnehagens satsingsområde er «barnet i fokus» og vi arbeider med tema som vennskap, lek, begrepstrening, kroppen vår, sang/ musikk, selvstendighetstrening. Vi liker godt å være ute i et uteområde som er godt tilrettelagt for små barn, ta turer i nærmiljøet, sang/ musikk, høytlesing i mindre grupper, samlingsstund. Vi feirer bursdager med å heise flagg, pynte bord, synge bursdagssang og barna får velge varmmat eller frukt. Barnehagen tilbyr middag 1 gang uka, smøremåltid de andre dagene og frukt hver dag.

Kontaktinformasjon

Avdeling Stortua
Telefon 41 57 98 60
Avdeling Skarven
Telefon 97 01 55 05