Bytte dunk

De fleste har det vi kaller standardabonnement, med utendørs dunker som blir tømt etter faste intervaller.

Men standardabonnement passer ikke like godt for alle. Derfor finnes det flere måter å tilpasse abonnementet til det behovet du måtte ha. Har du jevnlig for store menger papir- eller restavfall kan du få større dunker mot en økning i prisen. Du har også mulighet til å redusere prisen ved å inngå kompostavtale eller dele abonnement med en nabo.

Ta kontakt med oss i kommunen for å endre abonnement. 

Oversikt over priser i Hustadvika

Kontaktinformasjon

Anne Lisbeth Ukkelberg
Kommunale avgifter
E-post
Telefon 48 21 23 71