Personvernerklæring

Personvern og informasjonssikkerhet er viktig for oss!

Hustadvika kommune skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. På denne siden kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har som registrert i våre systemer.

Hustadvika kommune sin personvernerklæring kan leses i sin helhet her. (PDF, 51 kB)

 

Hvordan kan du kontakte kommunens personvernombud?

Personvernombudet veileder kommunene slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Personvernombudet er ikke underlagt kommuneledelsens instruksjonsmyndighet.

Personvernombudet skal også bistå deg med å ivareta dine rettigheter, samt påpeke brudd på regelverket overfor den som er ansvarlig.

 

Kontaktinformasjon

Margrete Mork Müller
Personvernombud Hustadvika kommune
E-post
Mobil 412 65 037
Elisabeth Sande Mathisen
Arkivleder
E-post
Telefon 948 49 322

Adresse

Postboks 1073 Sentrum
6001 Ålesund