Personvernerklæring

Personvern og informasjonssikkerhet er viktig for oss!

Hustadvika kommune skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. På denne siden kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har som registrert i våre systemer.

Hustadvika kommune sin personvernerklæring kan leses i sin helhet her. (PDF, 166 kB)

 

Hvordan kan du kontakte kommunens personvernombud?

Personvernombudet veileder kommunene slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Personvernombudet er ikke underlagt kommuneledelsens instruksjonsmyndighet.

Personvernombudet skal også bistå deg med å ivareta dine rettigheter, samt påpeke brudd på regelverket overfor den som er ansvarlig.

Kontaktinformasjon til personvernombudet

Karen Vanessa Sundgot Gurskevik:

E-post: karen.gurskevik@ikamr.no

Telefon: 412 62 364

Nettside: www.ikamr.no/personvernombod

 

Kommunens kontaktperson

Elisabeth Sande Mathisen

E-post: Elisabeth.Mathisen@hustadvika.kommune.no

Telefon: 94849322

Adresse

Postboks 1073 Sentrum
6001 Ålesund