Overordnede planer

Alle overordnede planer på tvers av kommunale tjenester legges ut i tabellen nedenfor når de er vedtatt politisk:

Overordnede planer
Plan
Boligbyggeprogram 2019-2020
Boligsosial handlingsplan 2017-2020
Energi og klimaplan for Fræna
Folkehelseprofil Fræna 2018
Handlingsplan mot mobbing i barnehagene
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
Kommunal planstrategi 2016-2020
Kommuneplanens arealdel 2015-2027
Kommuneplanens samfunnsdel 2005-2017
Kommunedelplan for kulturminner
Kvalitetsplan for Frænaskolen
Lokal forskrift om rett til sykehjemsplass
PROF-plan 2014-2020
PROF-planens handlingsdel 2014-2020
Rusmiddel og alkoholpolitisk plan 2016-2020
Sektorplan idrett og friluftsliv revidert 2018
Smittevernplan 2009
Strategisk næringsplan 2010-2021 Del 1: Plangrunnlag
Stategisk næringsplan 2010-2021 Del 2: Tiltak
Trafikksikkerhetsplan 2014-2017
Økonomiplan 2018-2021

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen