Litt om å jobbe i Hustadvika kommune

Hustadvika kommune er en stor organisasjon og har ca. 1100 ansatte. Vi tilbyr mange ulike tjenester rundt de viktigste rammene av innbyggernes liv.

Verdier og etikk

De etiske retningslinjene gjelder for både ansatte og folkevalgte og skal bidra til at alle kan utføre vervene og arbeidsoppgavene sine på en etiske forsvarlig og god måte. Våre etiske retningslinjer er tett knyttet opp mot kommunens grunnverdier IDAR som står for;

IMØTEKOMMENDE

DYKTIG

ANSVARLIG

RESPEKT

Vi skal alltid ha med oss IDAR i hverdagen.Lønns og arbeidsforhold

 

Om Hustadvika kommune som arbeidsgiver

Hustadvika kommune som organisasjon har en organisasjonsmodell med flat struktur. Dette betyr at alle resultatenhetene rapporterer direkte til rådmannen. Vi er i dag kommunens største arbeidsplass med ca. 1100 medarbeidere. Kommunen har som visjon å legge til rette for å skape arbeidsplasser med trivsel og utvikling, for å kunne gi gode tjenester til innbyggerne i kommunen. Kommunen er en IA- bedrift og jobber målrettet for å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.
 

Hovedavtale og tariffavtale

 


Utviklingsmuligheter

Hustadvika kommune har spisskompetanse innen en rekke fagområder. Kommunens mange og varierte oppgaver gir muligheter til faglig og personlig utvikling i det daglige arbeidet.

Kontaktinformasjon

Tone Lindseth
Saksbehandler lønn
E-post
Mobil 482 84 039
Benedikte Robinson
Saksbehandler personal
E-post
Mobil 992 89 239

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:30

Sentralbord:
Åpent 09:00-15:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen