Litt om å jobbe i Hustadvika kommune

Hustadvika kommune er en stor organisasjon og har ca. 1250 ansatte. Vi tilbyr mange ulike tjenester rundt de viktigste rammene av innbyggernes liv.

Verdier og etikk

De etiske retningslinjene gjelder for både ansatte og folkevalgte og skal bidra til at alle kan utføre vervene og arbeidsoppgavene sine på en etiske forsvarlig og god måte. Våre etiske retningslinjer er tett knyttet opp mot kommunens grunnverdier IDAR som står for:

  • IMØTEKOMMENDE
  • DYKTIG
  • ANSVARLIG
  • RESPEKT

Vi skal alltid ha med oss IDAR i hverdagen.

Her kan du laste ned de etiske retningslinjene for Hustadvika kommune (PDF, 259 kB)


Lønns- og arbeidsforhold
 

Om Hustadvika kommune som arbeidsgiver

Hustadvika kommune som organisasjon har en organisasjonsmodell med flat struktur. Dette betyr at alle resultatenhetene rapporterer direkte til rådmannen. Vi er i dag kommunens største arbeidsplass med ca. 1250 medarbeidere.

Kommunen har som visjon å legge til rette for å skape arbeidsplasser med trivsel og utvikling, for å kunne gi gode tjenester til innbyggerne i kommunen. Kommunen er en IA- bedrift og jobber målrettet for å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.
 

Hovedavtale og tariffavtale

Hovedavtalen  omhandler de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet, og inneholder bestemmelser om medbestemmelse, rettigheter og plikter og samhandling mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte.

Her finner du hovedavtalen.

Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon.

Her finner du tariffavtalen


Utviklingsmuligheter

Hustadvika kommune har spisskompetanse innen en rekke fagområder. Kommunens mange og varierte oppgaver gir muligheter til faglig og personlig utvikling i det daglige arbeidet.

Kontaktinformasjon

Benedikte Robinson
Saksbehandler personal
E-post
Telefon 99 16 57 85
Borghild Lie Hjellnes
Personalsjef
E-post
Telefon 91 68 49 40

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen