Lærling i Hustadvika kommune

Hustadvika kommune er en stor arbeidsplass i vår region med et mangfold av oppgave og tjenestetilbud.

Hos oss får du god opplæring innen ditt felt, og sjansen til å kombinere teoretisk opplæring med verdifull praktisk erfaring.

Hustadvika kommune er godkjent lærebedrift for helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, aktivitør, IKT-servicemedarbeider, feier og anleggsmaskinmekaniker.

Lærlingeordningen administreres fra Romsdal opplæringskontor. Herunder ligger kommunene Aukra, Hustadvika og Molde. 


Anita Uhlen er kontaktperson og har kontor på Molde rådhus. 
E-post: anita.uhlen@molde.kommune.no
Tlf: 400 61 202