Nøkkelinformasjon

Nøkkelinformasjon om Fræna kommune
Informasjon Informasjon
Kommunenummer 1579
Kontonummer 3930 09 86440
Organisasjonsnummer 921 133 642
E-post postmottak@hustadvika.kommune
Telefon 71268100
Postadresse Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen
Besøksadresse Rådhuset, 6440 Elnesvågen