Ansattoversikt


Arkivtjenesten

Ansatte i avdelingen Arkivtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Send post til oss
Arkivleder 411 26 102
Arkivtjenesten 992 89 214

Avlastning

Ansatte i avdelingen Avlastning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder Familiens Hus 957 09 726

Barnehage - Bud barnehage

Ansatte i avdelingen Bud barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Bud barnehage 71 26 32 35 959 04 111

Barnehage - Dalelia barnehage

Ansatte i avdelingen Dalelia barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Dalelia barnehage 71 26 63 50

Barnehage - Eide barnehage

Ansatte i avdelingen Eide barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
919 17 965
970 15 505
919 17 413
919 17 414
415 79 860
Enhetsleder Eide barnehage 71 29 68 06 415 45 512

Barnehage - Hauglia barnehage

Ansatte i avdelingen Hauglia barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Hauglia barnehage 400 16 130

Barnehage - Haugtussa barnehage

Ansatte i avdelingen Haugtussa barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Haugtussa barnehage 71 26 24 44

Barnehage - Hustad barnehage

Ansatte i avdelingen Hustad barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Hustad barnehage 71 26 32 35

Barnehage - Jendem barnehage

Ansatte i avdelingen Jendem barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
902 38 960
902 36 421
902 09 357
Enhetsleder Jendem barnehage 911 07 172

Barnehage - Krohnstad Montesorri friluftsbarnehage Skaret

Ansatte i avdelingen Krohnstad Montesorri friluftsbarnehage Skaret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Krohnstad Montessori barnehage 402 47 421

Barnehage - Lyngen barnehage

Ansatte i avdelingen Lyngen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Lyngen barnehage 975 23 921

Barnehage - Lyngstad barnehage

Ansatte i avdelingen Lyngstad barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder Monja Helen Hvattum 947 82 855
Pedagogisk leder Veronica Hustad 948 85 605
Enhetsleder Lyngstad barnehage 984 54 649

Barnehage - Svanviken barnehage

Ansatte i avdelingen Svanviken barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
993 63 966
908 29 414
919 18 090
919 18 085
Enhetsleder Svanviken barnehage 71 29 64 34 976 07 043

Barnehage - Sylte og Malme barnehage

Ansatte i avdelingen Sylte og Malme barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Sylte og Malme barnehage 71 26 80 80

Barnehage - Tornes barnehage

Ansatte i avdelingen Tornes barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
941 63 185
941 63 480
916 36 736
Enhetsleder Tornes barnehage 941 61 063

Barnehage - Utsyn barnehage

Ansatte i avdelingen Utsyn barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Utsyn barnehage 71 26 26 09

Barnehage - Vevang barnehage

Ansatte i avdelingen Vevang barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder Brit Marie Sandøy 975 75 823
Pedagogisk leder Hilde Marita Naas 975 74 300
Enhetsleder Vevang barnehage 984 54 649

Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 26 81 10
907 78 986

Mandag til fredag
Kl. 08:00 - 14:00

907 78 986

Sensitive personopplysninger skal sendes via 
Sikker digital post til oss - eDialog. 

Organisasjonsnummer til barnevern som skal benyttes ved digital sending er:
9838 61 156

Nestleder barnevern 910 03 371
Barnevernkonsulent 909 95 438
Barnevernkonsulent 909 96 364
Leder barnevern 905 42 399
Konsulent kontor barnevern 907 78 986
Barnevernkonsulent 902 84 749
Barnevernkonsulent 906 59 444
Barnevernkonsulent 948 76 224
Barnevernkonsulent 909 94 134
Tiltakskonsulent 905 66 050
Barnevernkonsulent 902 89 428

Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
905 94 337
905 94 337
Bibliotekar 905 94 337
Bibliotekansatt 905 94 337
Biblioteksjef 905 94 337 454 71 315
Bibliotekar Hustad fengsel 71 26 30 24

Boliger for mennesker med utviklingshemming - Haukåsen bofellesskap

Ansatte i avdelingen Haukåsen bofellesskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Haukås bofellesskap 958 16 049

Boliger for mennesker med utviklingshemming - Hestehovvegen 14 og Holalia

Ansatte i avdelingen Hestehovvegen 14 og Holalia
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hestehovvegen 14, 6440 Elnesvågen 979 56 760
Holalia 1A, 6440 Elnesvågen 970 40 942
Enhetsleder Holalia og Hestehovvegen 14 bofellesskap 990 48 657

Boliger for mennesker med utviklingshemming - Hestehovvegen 38 og Dalelia bofellesskap

Ansatte i avdelingen Hestehovvegen 38 og Dalelia bofellesskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Hestehovvegen 38 og Dalelia Bofelleskap 71 26 71 18 916 11 897

Boliger for mennesker med utviklingshemming - Knausvegen bofellesskap

Ansatte i avdelingen Knausvegen bofellesskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Knausvegen bofellesskap 480 28 714

Boliger for mennesker med utviklingshemming - Mikalmarka bofellesskap

Ansatte i avdelingen Mikalmarka bofellesskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
941 47 885
Enhetsleder Mikalmarka 480 94 429

Brann og feiervesen

Ansatte i avdelingen Brann og feiervesen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Overbefalsvakt 476 23 355

Vakthavende brannbefal i Hustadvika brann og redning

Branninspektør 996 98 002
Brannforebygger / Feier 415 26 177
Brannforebygger / Feier 911 20 623
Brannforebygger / Feier 907 13 210
Brann- og redningssjef 995 32 263
Varabrann- og redningssjef / Leder beredskap 997 02 264

Bygg og eiendom

Ansatte i avdelingen Bygg og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder og leder for vaktmestertjenesten 906 83 326
Prosjektleder bygg og eiendom 958 16 408
Enhetsleder bygg og eiendom 907 85 380
Prosjektleder bygg og eiendom 406 37 287
Fagleder renhold 922 46 460
Konsulent bygg og eiendom 475 17 594

Byggesak

Ansatte i avdelingen Byggesak
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Telefontid: 12.00-14.00 900 84 198
Saksbehandler byggesak 900 84 198
Jurist byggesak 900 84 198
Enhetsleder plan og byggesak 901 64 175
Ingeniør byggesak 900 84 198
Saksbehandler byggesak 900 84 198
Fagleder byggesak 900 84 198

Dagsenter

Ansatte i avdelingen Dagsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
954 75 056
71 29 91 92

Eksterne

Ansatte i avdelingen Eksterne
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
992 14 099
71 26 80 50
466 17 490
Kollektivtransport i fylket 71 28 01 00
900 14 142
70 11 87 00
22 40 00 40
116117
116123
71 11 51 55 974 15 580
02800
400 61 202
80 08 00 00
02800
Leder ungdomsrådet 2021/2022 480 67 194
Hustadvika Næringsforum og prosjektleder Tettstedsprgrammet 900 14 142
466 17 510
Daglig leder i Nordmøre og Romsdal friluftsråd
Svømmeinstruktør 416 05 079
116117
Personvernombud 406 18 600
Daglig leder Bryn IL 993 98 360
Jo Petter  Nerlandsrem
71 21 34 50
71 29 05 00
482 62 765
32 11 80 00

Eksterne - Tannklinikker

Ansatte i avdelingen Tannklinikker
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Offentlig tannhelsetjeneste 71 28 46 10
71 28 46 60

Enhet for integrering

Ansatte i avdelingen Enhet for integrering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Jobbspesialist 915 18 970
Programveileder/miljøarbeider 959 19 545
Leder enhet for integrering 479 68 981

Enhetsleder plan, bygg og oppmåling

Ansatte i avdelingen Enhetsleder plan, bygg og oppmåling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Plan og byggesak 901 64 175

Ergoterapeut

Ansatte i avdelingen Ergoterapeut
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut 959 12 094
Ergoterapeut 481 88 750
Teamleder hverdagsrehabiliteringteamet 476 38 113

Ernæringsfysiolog

Ansatte i avdelingen Ernæringsfysiolog
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Klinisk ernæringsfysiolog 910 04 584

Familiens hus

Ansatte i avdelingen Familiens hus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ungdomskoordinator 908 07 645
Leder Familiens Hus 957 09 726

Folkehelse

Ansatte i avdelingen Folkehelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Forvaltningskontoret

Ansatte i avdelingen Forvaltningskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler 480 61 078
71 26 81 03

Telefonen er åpen kl 12.00-15.00

Leder Forvaltningskontoret 984 42 160
Saksbehandler 905 70 772
Saksbehandler 909 36 547
Saksbehandler 476 74 397

Frisklivssentralen

Ansatte i avdelingen Frisklivssentralen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
482 05 618 482 05 617

Setbakken 1

6440 Elnesvågen

Avdelingsleder fysioterapeut, Frisklivsveileder 482 05 618
Fysioterapeut, Frisklivsveileder 482 05 617

Fysioterapeuter

Ansatte i avdelingen Fysioterapeuter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut 481 73 407
Fysioterapeut 971 28 292
Fysioterapeut 913 71 202
Fysioterapeut 950 94 888
Avdelingsleder fysioterapeut, Frisklivsveileder 482 05 618
Fysioterapeut 948 50 345
Fysioterapeut, Frisklivsveileder 482 05 617
Fysioterapeut, Frisklivsveileder 482 05 617
Fysioterapeut 468 48 490

Gnisten dagtilbud

Ansatte i avdelingen Gnisten dagtilbud
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Psykiatrisk helsefagarbeider 902 89 888
Psykiatrisk helsefagarbeider 475 03 685

Helseavdelinga Hustad fengsel

Ansatte i avdelingen Helseavdelinga Hustad fengsel
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helseavdelinga Hustad fengsel 71 26 30 18
Helseavdelinga Hustad fengsel 71 26 30 18

Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 26 83 00
Helsesykepleier 469 07 343
Helsesykepleier 993 33 868
Kontormedarbeider 71 26 83 00
Helsesykepleier 469 03 822
Helsesykepleier 901 86 476
71 26 83 00

Telefontid mandag-torsdag
Åpningstider:
Torsdag kl. 09.00 - 11:30

Helsesykepleier og familieterapeut 908 14 354
Helsesykepleier og skolehelsetjenesten 992 89 248
Ledende Helsesykepleier 469 09 190
Helsesykepleier 468 20 217
Helsesykepleier 476 56 087
Helsesykepleier 971 56 678
71 26 83 00
Helsesykepleier 476 76 589
Helsesykepleier 469 03 716
Jordmor avd Eide 977 70 805
Jordmor avd Elnesvågen 482 54 714
Helsesykepleier, skolehelsetjeneste og flyktninger 992 89 246
Klinisk ernæringsfysiolog 910 04 584
Helsesykepleier 970 95 360
Kontormedarbeider 71 26 83 00
Helsesykepleier 941 76 999

Hjelpemiddelforvaltning

Ansatte i avdelingen Hjelpemiddelforvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Servicemedarbeider 948 28 012
Hjelpemiddelforvalter 913 71 203

Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 481 82 986
Enhetsleder hjemmetjenesten 918 46 311
Demenskoordinator 908 62 855

Tilgjengelig tirsdager og onsdager

Nestleder hjemmetjenesten 477 59 218

HOPP

Ansatte i avdelingen HOPP
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder HOPP 469 09 190
Fysioterapeut
Klinisk ernæringsfysiolog 910 04 584

Hustadvika Frivilligsentral

Ansatte i avdelingen Hustadvika Frivilligsentral
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
481 52 390
Bygdebokforfatter 908 66 825
477 05 846
477 05 846 481 52 390

Hustadvika opplæringssenter

Ansatte i avdelingen Hustadvika opplæringssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Teamleder norskseksjonen 400 19 648
971 69 411
Rektor 928 44 596
Logoped 948 96 565
Opplæringssenteret 474 01 486
Teamleder spes.pedseksjonen 908 35 970
Opplæringssenteret 959 30 050

Hverdagsrehabiliteringsteamet

Ansatte i avdelingen Hverdagsrehabiliteringsteamet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder hverdagsrehabiliteringsteamet 476 38 113
Sykepleier hverdagsrehabiliteringsteamet 468 41 012
Fysioterapeut 902 83 532

Idrettshaller

Ansatte i avdelingen Idrettshaller
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
980 27 111

IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 26 81 01

Institusjon og omsorgssenter - Auretunet omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Auretunet omsorgssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
915 10 524
Kontaktperson Auretunet omsorgssenter 452 43 532

Institusjon og omsorgssenter - Bøtunet omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Bøtunet omsorgssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Bøtunet omsorgssenter 71 26 66 10 934 02 710

Institusjon og omsorgssenter - Eide sykehjem

Ansatte i avdelingen Eide sykehjem
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Teamleder Ingvild Eide 992 89 253
Teamleder: Kari Holten 994 43 792
Teamleder Unni S Naas 916 94 680
Enhetsleder Eide sykehjem 970 63 612
Merkantil Eide sykehjem 992 89 251

Institusjon og omsorgssenter - Eidem bofellesskap

Ansatte i avdelingen Eidem bofellesskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Eidem bofellesskap 71 26 01 99 958 90 261

Institusjon og omsorgssenter - Fræna sjukeheim og omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Fræna sjukeheim og omsorgssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fræna sjukeheim 71 26 82 30

Døgnåpen telefon: 71268230

 

Fræna sjukeheim 71 26 82 30

Døgnåpen telefon: 71268230

Fræna sjukeheim 71 26 82 30

Døgnåpen telefon: 71268230

Fræna sjukeheim 71 26 82 30

Døgnåpen telefon: 71268230

71 26 82 30
Enhetsleder Fræna sjukeheim og omsorgssenter 915 31 117

Institusjon og omsorgssenter - Lundhaugen omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Lundhaugen omsorgssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
482 88 791
901 24 065
Konstituert enhetsleder Lundhaugen omsorgssenter 911 68 987

Kirken

Ansatte i avdelingen Kirken
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kyrkjeverje 71 26 66 70 411 47 857
Kontormedarbeider 71 26 66 70 971 61 875

Kjøkken

Ansatte i avdelingen Kjøkken
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
913 06 579
414 17 985
Hovedkjøkkenet 913 39 111
Farstad 468 19 309
Konst. enhetsleder for kjøkkentjenesten 913 39 111

Komitè 17. mai

Ansatte i avdelingen Komitè 17. mai
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 17.mai komiteen 476 05 620

Kommunalteknikk

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
475 12 200
Saksbehandler kommunalteknikk 409 09 396
Leder Driftsavdeling 938 72 216
Enhetsleder kommunalteknikk/beredskapskoordinator 905 37 038
Saksbehandler kommunalteknikk 900 36 053
Kommunale avgifter 482 12 371

Kommunalteknikk - Driftsavdelingen - Avløp

Ansatte i avdelingen Driftsavdelingen - Avløp
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avløp 908 02 463
Avløp 475 12 200
475 12 200
Avløp 475 12 200

Kommunalteknikk - Driftsavdelingen - Vann

Ansatte i avdelingen Driftsavdelingen - Vann
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vann 475 12 200
Vann 475 12 200
Vann 475 12 200

Kommunedirektøren sin stab

Ansatte i avdelingen Kommunedirektøren sin stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelserådgiver 971 52 041
Arkivleder 948 49 322
Rådgiver 480 66 480
Kommuneplanlegger 900 16 385
Informasjonsrådgiver 959 61 024
Kommuneadvokat 473 09 892
Næringskonsulent 916 38 999

Kommunedirektørens ledergruppe

Ansatte i avdelingen Kommunedirektørens ledergruppe
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef helse og velferd/Beredskapskoordinator 907 56 018
Kommunedirektør Hustadvika kommune 415 12 310
Kommunedirektørens ledergruppe - personalsjef 916 84 940
Kommunalsjef oppvekst 482 88 428
Kommunalsjef samfunnsutvikling og bærekraft 934 93 402
Kommunedirektørens ledergruppe - økonomisjef 482 07 775

Kommuneoverlege

Ansatte i avdelingen Kommuneoverlege
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
www.c19.no
Åpen alle hverdager 08.30-12.30 901 66 380
Åpen alle hverdager 09-12 901 66 380
Kommuneoverlege 1 975 81 502
Kommuneoverlege 2 71 29 97 20

Kreftkoordinator

Ansatte i avdelingen Kreftkoordinator
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kreftkoordinator 958 49 617
Kreftkoordinator 902 35 651

Krisesenteret

Ansatte i avdelingen Krisesenteret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 25 66 66

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kultursjef 907 71 912
Frivilligsentral/bygdebok 908 66 825
Konsulent 980 27 111

Kulturskole

Ansatte i avdelingen Kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Gitar og band 970 99 902
Trekkspill og piano 959 65 166
Messing, korpsdirigent og piano 412 48 541
Enhetsleder Hustadvika kulturskole 482 16 186
Danselærer Eide 928 98 102
Piano, sang og kordirigent 412 98 684
Gitar, bass og band 908 65 486
Fiolin, ukulele og kammerorkester 975 67 986
Fløyte 452 39 799
Piano 413 29 111
Gitar, ukulele og programmering 902 73 826
Slagverk og piano 988 73 396
Nestleder Hustadvika kulturskole. Saxofon, treblås 924 59 201
Danselærer Elnesvågen 909 18 551
Visuelle kunstfag 925 22 157
Visuelle kunstfag 925 22 157

Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 991 09 321
Landbrukssjef 975 70 799

Legekontor

Ansatte i avdelingen Legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 29 97 20
Resepsjon 71 26 82 00

Telefontid:
Kl 09.30-12.30 
Kl 13.30-14.30
Hjemmeside Fræna legekontor.

71 26 82 00

Telefontid:
Kl 09.30-12.30 
Kl 13.30-14.30

Legevakt

Ansatte i avdelingen Legevakt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
116117

Lønn og personal

Ansatte i avdelingen Lønn og personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalsjef 916 84 940
Saksbehandler lønn 482 84 039
Saksbehandler personal 991 65 785
Saksbehandler lønn 992 89 238

Mestring

Ansatte i avdelingen Mestring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
476 26 212
Kan ikke sende SMS til dette nummeret 902 22 774
Sosionom Helse og mestring 917 36 097
Spesialsykepleier 911 76 143
Psykiatrisk sykepleier 970 22 780
Enhetsleder helse og mestring 926 84 205
Enhetsleder helse og mestring 926 84 205
Psykiatrisk sykepleier 906 67 122
Kognitiv terapeut Helse og mestring 904 75 803
Psykiatrisk aktivitør 913 20 337
Sosionom Helse og mestring 976 94 688
Avdelingsleder helse og mestring 915 30 765
Kognitiv terapeut Helse og mestring 905 04 081

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Telefonen er åpen mellom 09.00-15.00 55 55 33 33

Våre åpningstider er:
mandag: 10.00-12.00
onsdag: 10.00-12.00

Du kan avtale time utenfor disse åpningstidene på www.nav.no 
 

Familieveileder NAV Hustadvika 412 82 129
Leder Nav Hustadvika 976 28 879

Oppmåling og geodata

Ansatte i avdelingen Oppmåling og geodata
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Oppmåling 481 54 265
Ingeniør Geodata 908 10 695
Oppmålingsingeniør 907 33 583

Ordfører og varaordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører og varaordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 926 89 727

Organisasjonsutvikler

Ansatte i avdelingen Organisasjonsutvikler
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Organisasjonsutvikler - helseplattformen 909 40 061

Personvernombud

Ansatte i avdelingen Personvernombud
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personvernombud - ansatt i IKA M&R 920 76 580

Plan

Ansatte i avdelingen Plan
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Plan og byggesak 901 64 175
Arealplanlegger 418 62 280
Arealplanlegger 418 61 795
Arealplanlegger 418 62 265

PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 29 98 20
PP-rådgiver 469 50 878
908 30 641
Kontormedarbeider PPT 950 19 488
415 72 996
908 80 086
915 27 255
976 65 022
Leder PPT 915 96 888
479 05 660

Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale

Ansatte i avdelingen Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 29 61 08
71 26 51 20

Elnesvågvegen 12, 6440 Elnesvågen

Allmenn fysioterapi 71 26 51 20

Fræna fysikalske institutt, Elnesvågvegen 12, 6440 Elnesvågen

Allmenn fysioterapi 71 29 61 08

Eide fysikalske

Manuell terapeut, fysioterapi 71 26 51 20

Fræna fysikalske institutt, Elnesvågvegen 12, 6440 Elnesvågen

Allmenn fysioterapi 71 29 61 08

Eide fysikalske

Allmenn fysioterapi 71 26 51 20

Fræna fysikalske institutt, Elnesvågvegen 12, 6440 Elnesvågen

Prosjektledere

Ansatte i avdelingen Prosjektledere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder skole 958 16 408
Prosjektleder bygg og eiendom 406 37 287

RIR

Ansatte i avdelingen RIR
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 21 34 50

Besøksadresse:

Årøsetervegen 56
6422 Molde

 

Rådgiver barnehage

Ansatte i avdelingen Rådgiver barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnehagefaglig rådgiver 920 33 475

Rådgiver helse og velferd

Ansatte i avdelingen Rådgiver helse og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver helse og velferd 994 98 867

Rådgiver skole

Ansatte i avdelingen Rådgiver skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver skole 905 52 221

Servicetorget

Ansatte i avdelingen Servicetorget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 26 81 00
941 34 202
Konsulent 901 07 999
Sekretær ved servicetorget 988 76 003
Leder Servicetorget - Utvalgssekretær oppvekst, kultur og kunnskap, salgs- og skjenkebevillinger, borgerlige vielser 957 39 973
Politisk sekretariat og borgerlige vielser 941 34 202
Startlån 992 89 212

Skole - Bjørnsund leirskole

Ansatte i avdelingen Bjørnsund leirskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Bjørnsund Leirskole 922 54 052

Skole - Bud barne- og ungdomsskule

Ansatte i avdelingen Bud barne- og ungdomsskule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 26 89 10
Merkantil Bud barne og ungdomsskule 71 26 89 10
Rektor Bud barne og ungdomsskule 412 24 861
Inspektør Bud barne og ungdomsskule 908 17 087

Skole - Eide barneskole

Ansatte i avdelingen Eide barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovednummer 71 29 97 60
948 37 574
948 45 785
948 49 582
Inspektør 952 82 167
Enhetsleder Eide barneskole 450 60 495

Skole - Eide ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Eide ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovednummer 411 26 102
Rektor Eide ungdomsskole 958 41 970
Inspektør 970 12 218

Skole - Fræna Ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Fræna Ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovednummer 71 26 87 80
Inspektør 957 43 199
Enhetsleder Fræna ungdomsskole 913 35 488
Rådgiver 997 46 753

Skole - Haukås skole

Ansatte i avdelingen Haukås skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
SFO-leder 482 92 916
Rektor Haukås skole 476 34 723
Spesialpedagogisk koordinator 988 08 132
Inspektør 996 07 491

Skole - Hustad barne- og ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Hustad barne- og ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder 477 14 702
Enhetsleder Hustad barne og ungdomsskole 477 11 821
Sekretær 71 26 62 50

Bemannet kontor: man-tors kl 10.30-15.00

Skole - Jendem skole

Ansatte i avdelingen Jendem skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovednummer 904 77 025
Rektor Jendem skole 988 75 843
Inspektør 932 02 885
Leder SFO Jendem 909 42 965

Skole - Lyngstad og Vevang skoler

Ansatte i avdelingen Lyngstad og Vevang skoler
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 29 63 00
Enhetsleder Lyngstad og Vevang skoler 975 51 567

Skole - Sylte skule

Ansatte i avdelingen Sylte skule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder 482 62 598
Enhetsleder Sylte skule 977 99 626