Besøk oss

Kommunens tjenester ytes fra ulike tjenestebygg i kommunen. Her finner du en oversikt over hvem som sitter hvor:

På rådhuset i Elnesvågen finner du følgende avdelinger:

 • Sentralbord og Servicetorg
 • Forvaltningskontoret som tildeler tjenester innen pleie og omsorg
 • Kultur
 • Landbruk
 • IT
 • Skatt
 • Kommunedirektør og kommunalsjefer
 • Skolefaglig rådgiver
 • Informasjonsrådgiver
 • Rådgiver folkehelse
 • Rådgiver næring
 • Kommuneplanlegger
 • Barnehageansvarlig
 • Personal og organisasjon
 • Teknisk forvaltning som består av byggesak, plan og oppmåling
 • Økonomi/regnskap
   

På Helsehuset på Eidem finner du følgende avdelinger:

 • Helsestasjonen
 • Fysio- og ergoterapitjenesten
 • Frisklivssentralen
 • Hjelpemiddelforvalter

På Brudesetbygget (øst for Haukås skole) finner du følgende avdelinger:

 • Hustadvika opplæringssenter
 • Flyktningetjenesten

På brannstasjonen på Eidem finner du følgende avdelinger:

 • Driftsavdeling for vei, vann og avløp
 • Verksted
 • Kommunalteknikk
 • Brannvesen

Eide gamle rådhus heter nå Familiens hus. Her finner du følgende avdelinger:

 • Barnevern
 • Helsestasjon
 • Konsulent for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • PPT

Du finner en oversikt over ansatte og deres rolle i Hustadvika kommune i denne lenken.
 

Kontaktinformasjon

Servicetorget
E-post
Telefon 71 26 81 00

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen

Sentralbord servicetorget:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00

Åpningstider rådhuset:
09.00-14.00
 

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen