Kommunevåpen

Hustadvika kommunestyre vedtok "Plogen og Fisken" som kommunevåpen for Hustadvika kommune i møte 17.10.2019.