Tillitsvalgte og verneombud

Verneombud og tillitsvalgte er aktører på samme arena, men har ulikt utgangspunkt og forskjellig regel- og avtaleverk å forholde seg til.

Hva er forskjellen på tillitsvalgt og verneombud?

Verneombudet har oppgaver som gjelder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet – helse, miljø og sikkerhet (HMS). Arbeidsmiljøloven er her den viktigste rettesnoren. Loven forteller både hva et verneombud skal være og ha ansvar for og hvilke HMS-krav som en arbeidsplass må oppfylle.

En tillitsvalgte skal påse at tariffavtalen følges i bedriftens/virksomhetens behandling av de ansatte. Tillitsvalgte kan også representere og uttale seg på vegne av de ansatte i andre spørsmål som gjelder arbeidsplassen. Dette kan også være i rent faglige spørsmål.

I Hustadvika kommune har vi flere tillitsvalgte og verneombud. I listene under kan du se hvem som hører til i ditt område.  

 

Oversikt over tillitsvalgte og hovedverneombud.

Oversikt over verneområder og verneombud i Hustadvika kommune