Kommunalteknikk

Enheten har følgende arbeidsoppgaver

  • Drift og utvikling av kommunalt vann- og avløpsanlegg
  • Drift og vedlikehold av kommunale veier og gatelys
  • Prosjektledelse, prosjektering og byggeledelse av utbyggingsprosjekter innenfor vei, vann og avløp
  • Administrasjon av kommunes renovasjonstjeneste og grunnlaget for kommunale avgifter

Kontaktinformasjon

Jan Kristensen
Enhetsleder kommunalteknikk
E-post
Mobil 905 37 038
Stian Hustad
Leder Driftsavdeling
E-post
Mobil 938 72 216
Anne Lisbeth Ukkelberg
Kommunale avgifter
E-post
Mobil 482 12 371
Hoanh Nguyen Tran
VA-Ingeniør
E-post
Mobil 475 19 014