Kommunalteknikk

Enheten har følgende arbeidsoppgaver

  • Drift og utvikling av kommunalt vann- og avløpsanlegg
  • Drift og vedlikehold av kommunale veier og gatelys
  • Prosjektledelse, prosjektering og byggeledelse av utbyggingsprosjekter innenfor vei, vann og avløp
  • Administrasjon av kommunes renovasjonstjeneste og grunnlaget for kommunale avgifter

Kontaktinformasjon

Jan Kristensen
Enhetsleder kommunalteknikk/beredskapskoordinator
E-post
Telefon 90 53 70 38
Stian Hustad
Leder Driftsavdeling
E-post
Telefon 93 87 22 16
Anne Lisbeth Ukkelberg
Kommunale avgifter
E-post
Telefon 48 21 23 71