Bygg og eiendom

Bygg og Eiendom består av en liten stab med base på rådhuset på Elnesvågen, og en stor gjeng med dyktige renholdere og vaktmestere rundt i kommunen.

Ansvaret vårt er hovedsakelig å forvalte den kommunale bygningsmassen så godt som mulig med drift og vedlikehold. Bygningsmassen består av skoler, barnehager, sykehjem, og kontorbygg. Bygg som ofte omtales som formålsbygg. I tillegg eier kommunen en god del boenheter, som består av utleie-enheter til særskilte behov. Bygg og eiendomsenheten fungerer som kommunens byggherre ved mindre prosjekter og nybygg. Vi er også ansvarlig for kjøp, salg og utleie av boliger og andre eiendommer.

Arbeidsoppgaver spenner over et vidt spekter, men noen stikkord:

 • Daglig byggdrift og renhold
 • Prosjektledelse mindre byggeprosjekt
 • Kjøp og salg av kommunal grunn
 • Utleieansvar og oppfølging kommunale boliger.
 • Kontaktpunkt for nabovarsler til kommunal grunn.
 • Vaktmestertjenester
 • Fagarbeidere
 • Vedlikeholdsplaner
 • Brannsikkerhet
 • Innkjøp drift og vedlikehold
 • Budsjettansvar for drift og vedlikehold av formålsbygg
 • Renhold av formålsbygg
 • Personalansvar
 • Renholdsplaner

Kontaktinformasjon

Hans Martin Bull Iversen
Konst enhetsleder bygg og eiendom/prosjektleder
E-post
Telefon 98 87 58 38
Heidi Rønning
Fagleder forvaltning
E-post
Telefon 40 63 72 87
Tor Herman Bjørk
Leder drift og vedlikehold
E-post
Telefon 90 68 33 26
Marita Sande
Leder renholdstjenesten
E-post
Telefon 92 24 64 60