Landbruk

Enheten har 4 ansatte og har ansvaret for:

  • Forvaltning og saksbehandling av produksjonstilskudd og andre økonomiske virkemidler til landbruket som avløserordning, grøftetilskudd, regionalt miljøprogram, spesielle miljøtiltak med mer
  • Saksbehandling etter landbrukets særlover - jordlov og konsesjonslov
  • behandling av søknader om finansiering til landbruksutbygging til Innovasjon Norge
  • Viltforvaltning
  • Administrering av veterinærvakta

Kontaktinformasjon

Jermund Vågen
Landbrukssjef
E-post
Mobil 975 70 799
Niels Christian Langset
Ingeniør
E-post
Mobil 902 95 020
Gunn Sissel Gjersvik
Rådgiver
E-post
Mobil 991 09 321
Trygve Siira
Rådgiver
E-post
Mobil 911 43 224

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:30

Sentralbord:
Åpent 09:00-15:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen