Landbruk

Hustadvika kommune er en stor landbrukskommune, og ansvarsområdene på landbruk er store og variert. 

Hvilke ansvarsområder har landbruksavdelingen?

  • Forvaltning og saksbehandling av produksjonstilskudd og andre økonomiske virkemidler til landbruket som avløserordning, grøftetilskudd, regionalt miljøprogram, spesielle miljøtiltak med mer
  • Saksbehandling etter landbrukets særlover - jordlov og konsesjonslov
  • Behandling av søknader om finansiering til landbruksutbygging til Innovasjon Norge
  • Viltforvaltning
  • Administrering av veterinærvakta

Kontaktinformasjon

Jermund Vågen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 97 57 07 99
Stine Løvik Huse
Rådgiver
E-post
Telefon 98 66 89 02
Gunn Sissel Gjersvik
Rådgiver
E-post
Telefon 99 10 93 21

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen