Kultur

Kulturavdelinga består av flere avdelinger.

Kulturenheten:

Ragnhild Elin Aas har kontor på rådhuset og har ansvar for friluftsliv og reiseliv. Hun er også konstituert kultursjef.
Emelie M. Langnes Holden har kontor på rådhuset og har ansvar for idrett.

Biblioteket:
Biblioteksjef er Anne Husøy. Vi har bibliotek i Eide sentrum og biblioteket i Elnesvågen i underetasjen på Frænahallen. 

Frivilligsentralen og Utstyrssentralen BUA:
Frivilligsentralen og BUA er betjent av Ronja M Harneshaug og Ann Kristin Remmen. De har egne lokaler i Elnesvågen sentrum, i samme bygg som apoteket og sportsbutikken.

 


 

Kontaktinformasjon

Ragnhild Elin Aas
Kultursjef
E-post
Mobil 907 71 912
Emelie M. Langnes Holden
Konsulent
E-post
Mobil 980 27 111
Ann Kristin Remmen
E-post
Telefon 477 05 846
Mobil 481 52 390

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100