Kultur

Kulturavdelinga består av flere avdelinger.

Kulturenheten:

Ragnhild Elin Aas er kultursjef og har kontor på rådhuset. Hun jobber med mange typer oppgaver, og har spesielt ansvar for friluftsliv.
Emelie M. Langnes Holden har kontor på rådhuset og har ansvar for idrett.

Biblioteket:

Biblioteksjef er Anne Husøy. Vi har bibliotek i Eide sentrum og biblioteket i Elnesvågen i underetasjen på Frænahallen. 

Frivilligsentralen og Utstyrssentralen BUA

Frivilligsentralen og BUA er betjent av Anne Holen Helseth og Ann Kristin Remmen. De har egne lokaler i Elnesvågen sentrum, i samme bygg som apoteket og sportsbutikken. 

Kulturminner og bygdebøker:

Anne Holen Helseth jobber i tillegg til Frivilligsentralen med Kulturminner og bygdebøker.

 


 

Kontaktinformasjon

Ragnhild Elin Aas
Kultursjef
E-post
Emelie M. Langnes Holden
Konsulent
E-post
Ann Kristin Remmen
E-post
Telefon +47 47 70 58 46
Anne Holen Helseth
Frivilligsentral/bygdebok
E-post
Telefon +47 90 86 68 25

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:00

Sentralbord:
Åpent 09:00-14:00 
Telefon: 712 68 100