Kultur

Kulturavdelinga består av flere avdelinger.

Kultur:
Kultursjef er Hanne Brakstad, hun har kontor på rådhuset. 


Biblioteket:
Biblioteksjef er Anne Husøy. Vi har bibliotek i Eide sentrum og biblioteke i Elnesvågen. 


Frivilligsentralen:
Frivilligsentralen er betjent av Anne Holen Helseth. Sentralen har egne lokaler i sentrum, i samme bygg som apoteket og sportsbutikken.


 

Kontaktinformasjon

Hanne Brakstad
Kultursjef
E-post
Mobil 922 87 766
Anne Husøy
Biblioteksjef
E-post
Telefon 71 26 28 80
Mobil 454 71 315
Anne Holen Helseth
Leder Frivilligsentralen
E-post
Telefon 908 66 825
Emelie M. Langnes Holden
Konsulent
E-post
Mobil 980 27 111

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året