Hjemmetjenesten

Enheten drifter tjenester som hjemmehjelp, hjemmesykepleie, kommunale utleieboliger med tjenester, omsorgsboliger og trygghetsalarmer. I tillegg gir enheten praktisk bistand, helsetjenester, forebyggende tiltak og støtte innen områdene psykisk helse og rus. 


Tjenester i hjemmet er tiltak for å behandle sykdom, gi nødvendig praktisk bistand og opplæring, tilrettelegge for egenmestring og bidra til at alle innbyggere skal kunne bo lengst mulig i sitt eget hjem. Hjemmetjenester i Eide ytes til innbyggere i alle aldersgrupper og til målgrupper med sykdom, funksjonsnedsettelser, utviklingshemming og utfordringer innenfor områdene psykisk helse og rus. 

Kontaktinformasjon

Hege Strand
Enhetsleder hjemmetjenesten
E-post
Mobil 918 46 311

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:30

Sentralbord:
Åpent 09:00-15:00 
Telefon: 712 68 100