Haukåsen bofellesskap

Haukåsen bofelleskap har boliger for mennesker med utviklingshemming. 

Kontaktinformasjon

Ann Marit Aakvik
Enhetsleder Haukås bofellesskap
E-post
Mobil 958 16 049