Enhet for integrering

Vi er lokalisert i Brudesetbygget øst for Haukås skole i Elnesvågen.

Oppgavene til enhet for integrering er: 

  • Å ta i mot og bistå flyktninger i etableringsfasen slik at integreringsprosessen blir best mulig for den enkelte.
  • Tilby introduksjonsprogram for den enkelte.
  • Gi praktisk hjelp, råd og veiledning.
  • Samarbeide med andre instanser for å bidra til norskopplæring/skole/utdanning og arbeid/sysselsetting. 


Målgruppe:

Flyktninger med eventuelt familiegjenforening.

Kontaktinformasjon

Kari Småge
Leder enhet for integrering
E-post
Mobil 479 68 981

Åpningstider

Mandag - fredag:
09:00-14:30

Sentralbord:
Åpent 09:00-15:00 
Telefon: 712 68 100

 

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen