Flyktningtjenesten

Vi er lokalisert i Brudesetbygget øst for Haukås skole i Elnesvågen.

Oppgavene til flyktningtjenesten er: 

  • Å ta i mot og bistå flyktninger i etableringsfasen slik at integreringsprosessen blir best mulig for den enkelte.
  • Tilby introduksjonsprogram for den enkelte.
  • Gi praktisk hjelp, råd og veiledning.
  • Samarbeide med andre instanser for å bidra til norskopplæring/skole/utdanning og arbeid/sysselsetting. 


Målgruppe:

Flyktninger med eventuelt familiegjenforening.

Kontaktinformasjon

Kari Småge
Leder Flyktningtjenesten
E-post
Mobil 479 68 981

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00-14.30

Sentralbord:
Åpent 09.00-15.00 hele året

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen